Kategorije
Gradski info Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Na temelju članaka 17. i 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN), gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

VIŠE…


OPIS POSLOVA