Kategorije
Novosti

Natječaj za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme

Temeljem čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) te čl.28 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelja (m/ž)
na određeno puno radno vrijeme
Natječaj-odgojiteljodređenopuno RV-siječanj2016