Kategorije
Natječaji

Natječaj za financiranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Ozlja u 2015. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

NATJEČAJ za finacniranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Ozlja u 2015. godini

PRIJAVNICA