Kategorije
Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja

Temeljem Zaključka Gradonačelnice KLASA: 604-02/15-01-01/01, URBROJ: 2133/05-02-01 od 7. siječnja 2016. godine i članka 13. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja 1/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima
s područja Grada Ozlja

PRIJAVA za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2015/2016.

IZJAVA o članovima zajedničkog domaćinstva