Kategorije
Natječaji

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 3/08 i 6/09), Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora