Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 34. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-02/22-01/02, URBROJ: 2133/05-2-22-2 od 15. rujna 2022. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – CESTA ZRINSKIH I FRANKOPANA 15