Kategorije
Novosti

N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj

Na temelju članka 38. st. 2. i čl. 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), čl. 27. Zakona o muzejima (NN 110/15), članka 33. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), čl. 1. Zaključka Gradskog vijeća Grada Ozlja o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Zavičajnog muzeja Ozalj (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 1/16) i članka 26. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja, raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj
(jedan izvršitelj/izvršiteljica za nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno)
VIŠE
OPIS POSLOVA

Napomena: Natječaj objavljen u NN 13/16 dana 10. veljače 2016. godine