Mjesni odbor

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

RJEŠENJE o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

OBVEZATNE UPUTE 

VMO – 1  –  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/ političkih stranaka za članice/članove Vijeća mjesnog odbora

VMO – 2  –  Prijedlog kandidacijske liste  grupe birača za članove/članice vijeća mjesnog odbora

VMO – 3  –  Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

VMO – 4  –  Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora

VMO – 5  –  Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja

VMO – 6  –  Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika, člana biračkog odbora za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja

OBJAVA BIRAČIMA

RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

RJEŠENJE – o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

kandidacijska lista grupa birača MO BRAŠLJEVICA

kandidacijska lista grupa birača MO DOJUTROVICA

kandidacijska lista grupa birača MO FRATROVCI OZALJSKI

kandidacijska lista grupa birača MO GORNJE POKUPJE

kandidacijska lista grupa birača MO GRDUN

kandidacijska lista grupa birača MO JAŠKOVO

kandidacijska lista grupa birača MO KAŠT

kandidacijska lista grupa birača MO LEVKUŠJE

kandidacijska lista grupa birača MO LOVIĆ PREKRIŠKI

kandidacijska lista grupa birača MO MALI ERJAVEC

kandidacijska lista grupa birača MO OBREŽ VIVODINSKI

kandidacijska lista grupa birača MO OZALJ-1

kandidacijska lista HNS- MO OZALJ

kandidacijska lista grupa birača Novak-MO OZALJ

kandidacijska lista grupa birača MO OZALJSKI NOVAKI

kandidacijska lista grupa birača MO PODBREŽJE 1

kandidacijska lista grupa birača MO PODBREŽJE

kandidacijska lista grupa birača MO POLICE

kandidacijska lista grupa birača MO POLJE OZALJSKO

kandidacijska lista grupa birača MO RADATOVIĆI

kandidacijska lista grupa birača MO SVETIČKO HRAŠĆE

kandidacijska lista grupa birača MO TOMAŠNICA 1

kandidacijska lista grupa birača MO TOMAŠNICA

kandidacijska lista grupa birača MO TRG

kandidacijska lista grupa birača MO VIVODINA

kandidacijska lista grupa birača MO VRHOVAC

kandidacijska lista grupa birača MO ZORKOVAC

kandidacijska lista grupa birača MO ZORKOVAC NA KUPI

ZBIRNA LISTA

OBAVEZNE UPUTE BROJ – MO II

OBAVEZNE UPUTE BROJ – MO III

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Brašljevica

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Dojutrovica

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Fratrovci Ozaljski

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Gornje Pokupje

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Grdun

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Jaškovo

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Kašt

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Levkušje

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Lović Prekriški

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Mali Erjavec

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Obrež Vivodinski

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Ozalj

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Ozaljski Novaki

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Podbrežje

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Police

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Polje Ozaljsko

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Radatovići

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Svetičko Hrašće

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Tomašnica

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Trg

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Vivodina

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Vrhovac

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Zorkovac na Kupi

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Zorkovac

Konačni rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora