Kategorije
Gradski info

KONSTITUIRAN SAVJET MLADIH GRADA OZLJA

Na današnjoj sjednici održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja izborom predsjednika Tomislava Gudasića i zamjenici predsjednika Ivane Lukšić konstituiran je novi Savjet mladih Grada Ozlja. Sjednici su bili nazočni predsjednik Gradskog vijeća Grada Ozlja g. Stjepan Zoretić te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Lidija Bošnjak, dipl.oec., koji su nazočnim članovima čestitali na izboru i poželjeli im puno uspjeha u njihovu trogodišnjem mandatu.

Savjet mladih Grada Ozlja je osnovan kao savjetodavno tijelo Grada Ozlja koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Ozlja. Savjet sudjeluje u radu Gradskog vijeća davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada, raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja navedenih pitanja.

Sve aktivnosti Savjeta mladih možete pratiti putem poveznice https://ozalj.hr/grad/savjet-mladih/ .