Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o I. lavricidnoj dezinsekciji komaraca na području Grada Ozlja

Obavještavamo Vas da će djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 27. lipnja 2022. godine provesti prvu lavricidnu dezinsekciju komaraca na području Grada Ozlja u 2022. godini.

U privitku se nalaze lokacije koje će akcijom biti obuhvaćene.

OBAVIJEST

Kategorije
Gradski info Novosti

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeke Kupe i Dobre. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja voda za kupanje rijeke Kupe i Dobre izvrsne je kakvoće.

Uživajte u čistoj vodi i prekrasnoj prirodi.

Rezultati mikrobiološke analize:

Analitičko izvješće – Kupa

Analitičko izvješće – Dobra

Kategorije
Gradski info Novosti

ODOBRENA IZMJENA VOZNOG REDA VLAKOVA ZA VRIJEME LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

Na inicijativu Grada Ozlja i HŽ putničkog prijevoza jučer je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo suglasnost za izmjenu voznog reda vlakova za vrijeme ljetnih školskih praznika.

Vlak 4401 će izmijeniti vozni red tako da će u razdoblju od 23. lipnja do 02. rujna 2022. godine prometovati na relaciji: Bubnjarci 05:20 – Ozalj 05:47 – Karlovac 06:21 (zbog dolaska radnika na posao i učenika na praksu).

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA – NATJEČAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja,  Kurilovac 1, kao upravitelj javne turističke infrastrukture, objavljuje

Natječaj za zakup – Adrenalinski park Ozalj

OBRAZAC

Više na: https://www.tzp-kupa.hr/turisticka-zajednica/2022/06/09/natjecaj-za-zakup-adrenalinski-park-ozalj/

Kategorije
Gradski info Novosti

KOLEGIJ ŽUPANICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

U organizaciji Karlovačke županije, dana 1. lipnja 2022. godine u Karlovcu je održan kolegij županice Karlovačke županije, na kojem su sudjelovali dužnosnici i pročelnici upravnih odjela Karlovačke županije te gradonačelnica Grada Ozlja sa suradnicima. Na kolegiju je raspravljano o raznim temama od važnosti za građane Grada Ozlja, s ciljem realizacije projekata i kvalitetnog rješavanja postojeće problematike. Gradonačelnica je posebno istaknula problematiku javnog prijevoza, odnosno potrebu zaključivanja ugovora o javnoj usluzi za javni linijski prijevoz, radi zadovoljavanja stvarne potrebe za prijevozom stanovništva, ali i zaštite prava i interesa djece, posebno sa udaljenijih ruralnih područja. Zaključeno je da će Županija pripremati sklapanje ugovora o javnoj usluzi, a navedena problematika će biti i na jednoj od budućih sjednica Vlade RH.

Od ostalih tema, raspravljano je o prekategorizaciji cesta u pograničnom području u kategoriju državne ceste, potrebi bolje prometne povezanosti Ozlja sa Zagrebom, sanaciji kolnika na izlazu iz naselja Podbrežje i na ulazu u naselje Zorkovac, mogućnostima prijave na natječaj za izgradnju školske športske dvorane i izgradnju nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lug, stavljanju u funkciju Starog grada Ozalj, devastaciji okoliša i korita rijeke Kupe, širokopojasnom Internetu na cijelom području Grada Ozlja, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, posebno predmeta povrata oduzete imovine koja su od interesa za Grad Ozalj, ali i o mjerama za poticanje demografske obnove na području Grada Ozlja te drugim obvezama, koje su zbog izmjene zakonskih propisa u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Kategorije
Gradski info Novosti

Prijava štete uslijed prirodne nepogode – tuča

Županica Karlovačke županije je dana 06. lipnja 2022. godine donijela Odluku o proglašenju prirodne nepogode tuče za područje Grada Ozlja koja je nanijela štetu dana 02. lipnja 2022. godine.

Molimo sve građane Grada Ozlja kojima su nastale štete uslijed prirodne nepogode tuče, da ispune i predaju obrazac PN Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja osobno ili putem e-maila: marina.tucek@ozalj.hr najkasnije do 14. lipnja 2022. godine.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Obrazac PN

Kategorije
Gradski info Novosti

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE I IGRAONICU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. GODINU

POZIV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Zahtjev za upis djeteta u program predškole

POZIV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE – IGRAONICA

Zahtjev za upis djece u program predškole – igraonica

Kategorije
Gradski info Novosti

Čestitke povodom Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske

Čestitke pripadnicima Hrvatske vojske povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 31. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.

Hvala zbog svega što ste učinili i što činite za dobrobit, razvoj i snagu naše Domovine.

Kategorije
Gradski info Novosti

Održana javna tribina – PP Žumberak – Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Grad Ozalj sudjelovao je na javnoj tribini koja se održala 24.05.2022. u Posjetiteljskom centru Sošice, a odnosi se na „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ i to u našem slučaju na PP Žumberak.

Projekt provodi Državna geodetska uprava (DGU) koja je korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“.

Javni uvid za bilo kakva pitanja održavat će se u narednih 30 dana (do 01.06.2022. uz prisustvo izrađivača planova) u terminima od 10h do 17h na adresi Posjetiteljski centar Sošice, Sošice 25b, 10457 Sošice.

Dopis – Državna geodetska uprava

Dodatne informacije možete pronaći na https://eppr.dgu.hr/.

Kategorije
Gradski info Novosti

Urbact lokalna grupa (ULG) u sklopu Urbact III Programa – Global goals for cities

Grad Ozalj sudjeluje kao partner na projektu URBACT III Programa – Gloabal goals for cities: SDGs in cities koji je odobren 09.03.2021.

Cilj projekta je formiranje mreže suradnje između 19 gradova u Europi za razmjenu iskustva i izgradnju ljudskih kapaciteta u tim sredinama i lociranje ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih Naroda za 2030. koji će se implementirati na lokalnoj razini. Nositelj projekta je grad Tallin (Estonija). Konkretno URBACT III dodjeljuje financijska sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi Integrirani Akcijski plan održivog razvoja. U sklopu projekta formirana URBACT lokalna grupa svojim aktivnim sudjelovanjem i razmjenom ideja i iskustava predlaže smjernice za izradu integriranog akcijskog plana za buduću upotrebu. Vrijednost projekta iznosi 1,724,310.00 eura od čega udio Grada Ozlja iznosi 78,620.00 eura. Projekt traje do 31.12.2022.

05. travnja i 24. svibnja u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja održani su sastanci URBACT lokalne grupe koju pored predstavnika Grada Ozlja čine predstavnici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Zavičajnog muzeja Ozalj, LAG Vallis Colapis-a, Turističke zajednice područja Kupe, Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Gradskog društva Crvenog križa Ozalj i Društva Naša djeca Ozalj. Teme sastanka su fokusiranje na dijagnozu i definiranje gdje se trenutno Ozalj nalazi, te ujedno detektiranje gdje bi želio biti po pitanju lokalizacije ciljeva održivog razvoja. Također stavio se fokus na to kako stići do zadanog cilja kroz zajedničko osmišljavanje lokalnih akcija za plan.

Sastanku su nazočili i predstavnici Udruge gradova RH, nacionalne URBACT kontakt točke, Marko Ercegović i Lucija Jusup, koji su sudjelovali u identifikaciji specifičnih ciljeva i aktivnosti za plan lokalizacije ciljeva održivog razvoja Ozlja do 2030. godine. Na sastanku su također predstavljeni zaključci s prethodnih transnacionalnih sastanka. Najvažnija zadaća URBACT lokalne grupe je jačanje kapaciteta lokalnih dionika u razvoju efikasnih politika te aktivno sudjelovanje u izradi Integriranog akcijskog plana.