Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 23. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece

Kategorije
Gradski info Novosti

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima – Javni uvid PP Žumberak

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

1) Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP. 

2) Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije NP.

3) Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima EM.

Za geodetske podloge PP Žumberak javna tribina će se održati 24.05.2022. na adresi Posjetiteljski centar Sošice u 11h.

Kalendar održavanja javnih tribina i sve relevantne informacije vezane uz projekt dostupne su na mrežnoj stranici eppr.dgu.hr.

Kategorije
Gradski info Novosti

OTVORENJE DNEVNOG BORAVKA NA KUPI – 02.06.2022.

Dnevni boravak na Kupi je program unutar manifestacije “Ljeto na Kupi 2022” koji organizira Turistička zajednica područja Kupa s ciljem poticanja društvenih događaja u ljetnim mjesecima i kako bi se doprinijelo obogaćivanju turističke ponude. Održavat će se na obali rijeke Kupe ispod hidrocentrale sve do kraja kolovoza.

Cilj programa je doprinijeti turističkoj infrastrukturi, kupališnom turizmu i općenito turističkim aktivnostima vezanima za rijeke.

Posjetitelji mogu očekivati brojne programe od gastronomskih ali i izvedbenih koji će biti usmjereni na djecu i obitelji, mlađu i stariju publiku kroz razne koncerte, filmske projekcije i mnoge druge programe.

Radno vrijeme Dnevnog boravka na Kupi bit će od srijede do petka od 14h do 22h, a vikendom od 10h do 23h.

Veselimo se što ćete ovog ljeta moći uživati u mnogim sadržajima!

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o prekidu opskrbe električnom energijom 17.05.2022.

Zbog podizanja naponskog nivoa sa 10 kV na 20 kV, dana 17.05.2022. godine (utorak), u vremenu od 8:00 do 15:00 sati neće biti opskrbe električnom energijom na području od Vinarskog podruma i Donjeg Lovića pa do Brašljevice i Velikog Liješća.

Molimo mještane za strpljenje i razumijevanje.

Kategorije
Gradski info Novosti

MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA – 12. SVIBNJA

U tijeku je obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva. U periodu od 10:00 – 13:00 sati ispred Ljekarne Ozalj, Trg braće Radić 3, medicinsko osoblje će svojim znanjem i iskustvom svim zainteresiranima pružiti korisne informacije te omogućiti kontrolu krvnog tlaka, određivanje razine šećera u krvi i kolesterola kako bi mogli već istog dana učiniti nešto za svoje zdravlje.

ČESTITAMO SVIM MEDICINSKIM SESTRAMA I MEDICINSKIM TEHNIČARIMA NJIHOV DAN!

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Na temelju članka 12. Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja13/21), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 11. svibnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Datum objave Javnog poziva: 11. svibnja 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. studenog 2022. godine

Prijave na Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE APLIKACIJE.

Predmet ovog Javnog poziva je ostvarivanje za ostvarivanje prava na financijsku pomoć, u iznosima do 20.000,00 kuna prihvatljivih troškova, za sljedeće mjere:

1. FINANCIJSKA POMOĆ RADI KUPNJE OBITELJSKE KUĆE/STANA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

2. FINANCIJSKA POMOĆ RADI GRADNJE OBITELJSKE KUĆE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

3. FINANCIJSKA POMOĆ ZA POBOLJŠANJE KVALITETE STANOVANJA ULAGANJEM U REKONSTRUKCIJU OBITELJSKIH KUĆA KOJIMA SE OSIGURAVA NOVI STAMBENI PROSTOR NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com

Pitanja vezana za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: pisarnica@ozalj.hr

Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2022. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz mjere potpora navedene u Javnom pozivu.

Javni poziv biti će otvoren od  10. svibnja –  10. lipnja 2022. godine

Korisnici potpora temeljem ovog Javnog poziva mogu biti poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije i imaju poljoprivredne površine, stoku i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije.

Prijave na ovaj Javni poziv (link: https://www.kazup.hr/index.php/javni-pozivi) primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir. Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu Uputa za prijavitelje.

Sve informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Karlovačke županije putem elektronske pošte: gospodarstvo@kazup.hr i kristina.magdic@kazup.hr

Kategorije
Gradski info Novosti

PROJEKT “OD SPRETNOSTI DO PODUZETNOSTI” – OSNOVNA ŠKOLA SLAVA RAŠKAJ

Izvannastavna aktivnost Etno skupine iz PŠ Mali Erjavec, koja djeluje u sklopu Učeničke zadruge “Kotačac” OŠ “Slava Raškaj” Ozalj, prošla je na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja s projektom “Od spretnosti do poduzetnosti”.

Vrijednost projekta je 15.000,00 kn.

Specifični cilj projekta bio je osmisliti i izraditi suvenir s prepoznatljivim motivima ozaljskoga područja što je i ostvareno. Zajedničkim radom malih zadrugara nastali su uporabni predmeti – jastuci s vezom na platnu i s jalbom. Ovi proizvodi izloženi su zajedno s prošlogodišnjim proizvodima Etno skupine u Zavičajnom muzeju Ozalj, u sklopu 7. izložbe čipke, koja će biti otvorena do 28. svibnja 2022. godine.

Ostvarena je i suradnja s OŠ Mahično, gdje su učenici drugog razreda PŠ Mali Erjavec s učiteljicom Nadom Peretić održali kreativnu radionicu učenicima prvog razreda. Kroz ugodnu suradnju i druženje članovi Etno skupine naučili su prvašiće šivati gumbe te su tako nastali njihovi prvi proizvodi – zanimljive slike od filca i gumba.

Opći cilj ovog projekta je razvijati poduzetnički duh učenika jačanjem kompetencija, vještina i kreativnosti kroz implementaciju novih oblika rada s učenicima (kreativan rad i neformalne metode učenja), suradnju s ostalim dionicima u zajednici, unaprjeđenje znanja učitelja u području marketinga, pisanja projekata i digitalnih tehnologija, osiguravanje e-učenja i korištenja novih tehnologija (predstavljanje suvenira putem virtualne izložbe). 

Korisnici projekta su učenici (50 učenika OŠ “Slava Raškaj” Ozalj i OŠ Mahično dobi od 7 do 11 godina).

Trajanje projekta je kroz školsku godinu 2021./2022.

Projekt obuhvaća sljedeće projektne aktivnosti:

Radionice veza na platnu – Etno skupina PŠ Mali Erjavec (učenici 2. i 4. razreda),

– Radionice izrade čipke – Male čipkarice iz Matične škole, 

Izložba u Zavičajnom muzeju Ozalj, 

Učenici uče druge učenike – Radionica u OŠ Mahično, 

Nastup na Županijskoj smotri učeničkih zadruga u Slunju, 

– Virtualna izložba učeničkih radova. 

Voditeljica pripreme i provedbe projekta je učiteljica Nada Peretić, a u projekt su uključene učiteljice Jasminka Trpčić, Melita Mataković-Rožić i Jasmina Štefan. Suradnici u projektu su KUD “Ključ” Trg, Zavičajni muzej Ozalj i OŠ Mahično. Najveći dio projektnih aktivnosti do sada je uspješno realiziran. U lipnju slijedi predstavljanje proizvoda na Županijskoj smotri učeničkih zadruga te virtualna izložba učeničkih radova. 

Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest – asfaltiranje ŽUC ceste Svetičko Hrašće (LC34028) i Trg (ŽC3143)

Prenosimo obavijest Cesta Karlovac d.d. o asfaltiranju županijskih cesta Svetičko Hrašće (LC34028) i Trg (ŽC3143):

Svetičko Hrašće  LC34028

Dionica u dužini od 1000 metara od skretanja za naselje Vuksani u pravcu prema Svetičkom Hrašću asfaltirat će se sutra (11.05.2022.) i prekosutra (12.05.2022.) u ranim jutarnjim satima pa do cca 12 h.

Trg  ŽC3143

Dionica u dužini od cca 300 metara od raskrižja u Trgu u pravcu prema Ozlju asfaltirat će se u petak (13.05.2022.) i ponedjeljak (16.05.2022.) u ranim jutarnjim satima pa do cca 12 h.

Prometna regulacija će biti postavljena te se navedenim cestama neće moći prometovati dok traju radovi.