Kategorije
Gradski info Novosti

IZLOŽBA SLIKA IZ ZBIRKE GLAVAŠ “SLAVA MODERNI”

U subotu, 25. veljače 2023. u 18:00 sati održat će se otvorenje izložbe slika “Slava moderni” koja će ujedno označiti i početak Mjeseca Slave Raškaj u Ozlju.

Izložba je prikupljeni fundus kolekcionara Glavaš Admira iz Zagreba i sastoji se od 76 radova najeminentnijih slikara hrvatske moderne (Slava Raškaj, Vlaho Bukovac, Bela Čikoš Sesija, Filip Conrad, Ivan Tišov, Menci Clement Crnčić, Robert Auer, Oton Iveković, Mato Celestin Medović, Ferdo Kovačević, Nikola Mašić).

Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2022. godinu

Temeljem čl. 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 9/17, 1/23)

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja objavljuje

JAVNI  POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Grada Ozlja za 2022. godinu

JAVNI POZIV – dostava prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Obrazac za podnošenje prijedloga

Kategorije
Gradski info Novosti

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA IZ PROGRAMA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I PROGRAMA POTPORA U TURIZMU

U nastavku se nalazi Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva i Program potpora u turizmu, linkovi za registraciju i upute za korisnike.

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu osigurana su financijska sredstava potrebna za financiranje mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva kroz šest mjera te je u Proračunu osigurano 21.000,00 EUR za njihovu provedbu.

U ovoj godini ozaljskim poduzetnicima i obrtnicima na raspolaganju su sljedeće mjere:

 1. Promidžba poduzetništva i obrtništva
 2. Subvencije edukacija poduzetnika
 3. Potpore razvoju gospodarske aktivnosti
 4. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova
 5. Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
 6. Potpora Udruženju obrtnika grada Ozlja

Najviši dozvoljeni ukupno isplaćeni iznos po korisniku iznosi 1.300,00 EUR godišnje. Iznos se povećava do 1.800,00 EUR po korisniku ukoliko se radi o novoosnovanom subjektu malog gospodarstva – poduzetniku početniku, dok je za Udruženje obrtnika ukupno planirano 1.000,00 EUR.

Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Grad Ozalj i nadalje će pratiti kontinuirani razvoj ruralnog turizma na svojem područja za što je osigurano 6.000,00 EUR za potpore prema Programu potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu.  

Svi turistički dionici koji imaju registrirane turističke objekte na području Grada Ozlja mogu ostvariti potporu za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

 1. Ulaganje u nove smještajne kapacitete
 2. Prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce)
 3. Promotivne aktivnosti
 4. Ulaganje i opremanje u turističke objekte (kušaonice, izletišta, vinotočja)
 5. Adaptacija tradicijskih (autohtonih) objekata
 6. Edukacija turističkih djelatnika
 7. Potpora za nabavku vozila za iznajmljivanje
 8. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije 

Maksimalan iznos godišnje isplaćen po korisniku iznosi 1.500,00 EUR. Ukupan iznos za mjeru 8. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije iznosi 2.600,00 EUR.

Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu podnose se elektronskim putem registracije u SOM sustavu. Zahtjevi se zaprimaju do 15. prosinca 2023. godine te rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

UPUTE ZA REGISTRACIJU KORISNIKA

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Kategorije
Gradski info Novosti

Javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa – POVEĆAN CENZUS I IZNOS USKRSNICE

Gradsko vijeće Grada Ozlja je na sjednici održanoj dana 02. veljače 2023. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja, kojom su povećani cenzus i visina jednokratnih novčanih pomoći umirovljenicima.

Tako će pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana moći ostvariti umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, kojima je mirovina jedini izvor prihoda, i to umirovljenici čija mirovina iznosi do 200 EUR mjesečno (ranije 130 EUR) u iznosu od 70 EUR (ranije 65 EUR), a umirovljenici čija mirovina iznosi od 201 (ranije 131 EUR) do 270 EUR mjesečno (ranije 240 EUR) u iznosu od 50 EUR (ranije 40 EUR). U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

U nastavku se nalazi javni poziv i zahtjev za uskrsnice za 2023. godinu koji se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno, putem pošte na adresu Kurilovac 1, Ozalj ili putem e-maila pisarnica@ozalj.hr najkasnije do 24. ožujka 2023. godine.

Zahtjevu treba priložiti tzv. „odrezak“ zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest HZMO-a o mirovinskim primanjima ili drugi dokaz o statusu umirovljenika i visini mirovine.

JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA

ZAHTJEV

Kategorije
Gradski info Novosti

POZIV – Predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja te Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva i Programa potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, PU Karlovac, Grad Ozalj u srijedu 22.02.2023. godine u 15:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja organizira promociju mjera aktivne politike zapošljavanja te predstavljanje Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu i Programa potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu.

Više na linku: POZIV

Pozivaju se svi zainteresirani da se odazovu kako bi neposredno dobili sve relevantne informacije vezano za mjere aktivne politike zapošljavanja i potpore male vrijednosti Grada Ozlja.

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info Novosti

KARLOVAČKA ŽUPANIJA – JAVNA SAVJETOVANJA

Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo obavještava da će u periodu od 7. veljače 2023. godine – 8. ožujka 2023. godine trajati javna savjetovanja nacrta programa temeljem kojih će Upravni odjel za gospodarstvo u narednom periodu objavljivati javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Karlovačke županije u 2023. godini.

PROGRAM POTICANJA RAVNOMJERNOG RAZVITKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Prihvatljivi korisnici:

 • Jedinice lokalne samouprave sa područja Karlovačke županije, koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu.

PROGRAM UNAPREĐENJA TURIZMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Prihvatljivi korisnici:

 • Jedinice lokalne samouprave na području Karlovačke županije
 • Turističke zajednice područja, gradova i općina u Karlovačkoj županiji
 • Trgovačka društva izvan javnog sektora
 • Obrti registrirani za organizaciju događaja i/ili turističku ili ugostiteljsku djelatnost  
Kategorije
Gradski info Novosti

Otvorenje maketarske izložbe HRVATSKA VOJSKA I POLICIJA U MJERILU od Domovinskog rata do danas

Organizatori ove izložbe su Hrvatska udruga vojnih minijaturista, Hrvatska zajednica tehničke kulture i IPMS Croatia (Internalional Plastic Modellers Society Croatia).

Suorganizatori izložbe u Ozlju su Grad Ozalj i UDVDR Zrinski-Frankopan Ozalj. Pokrovitelj izložbe je Gradska skupština Grada Zagreba, a glavni partneri projekta su Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Izložba koja će biti otvorena 6. prosinca 2022. u 19:00 sati u Zavičajnom muzeju Ozalj gdje će bit izloženo 40-tak maketa s popratnim interpretacijama, te panoi nastali u suradnji s drugim ustanovama koje su već imale priliku ugostiti ovu izložbu (Policijska akademija – u predvorju Policijske škole „Josip Jović“, Gradski muzej Bjelovar, Hrvatski dom u Vukovaru). Izložba ostaje otvorena u Zavičajnom muzeju Ozalj do 5. veljače 2023. godine i može se pogledati u radno vrijeme muzeja od 8-16 sati u tjednu i od 10-16 sati vikendom.

Pozivaju se svi zainteresirani da posjete ovu izložbu, a osobito školarci i njihove obitelji kojima je izložba primarno namijenjena.

Kategorije
Gradski info Novosti

GRADU OZLJU ODOBRENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U 2022. GODINI

Središnji državni ured za demografiju i mlade je na temelju Javnog poziva i Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog poziva gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini donio:

Odluku o raspodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

Među 16 izabranih gradova nalazi se i Grad Ozalj kao jedini grad u Karlovačkoj županiji kojemu su odobrena sredstva u iznosu od 412.500,00 kuna (54.748,16 €) za razdoblje od jedanaest mjeseci u pedagoškoj godini 2022./2023. koja traje od 01. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 2023. godine.

Svrha dodjele financijske potpore za osiguravanje rada dječjih vrtića je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj životnoj sredini.

Kategorije
Gradski info Novosti

OBAVIJEST HEP-a

Zbog radova na dalekovodu sutra (29.11.2022. godine) u periodu od 8:00h do 15:00h biti će povremeni prekidi opskrbe električnom energijom u naseljima Vrhovac i Škaljevica.