Kategorije
Gradski info Novosti

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 18/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („ Narodne novine“ br. 03/17) te članka 43. Statuta Grada Ozlja („ Službeni glasnik“ Grada Ozlja 03/21-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja, d o n o s i

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Kategorije
Gradski info Novosti

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeke Kupe i Dobre. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja voda za kupanje rijeke Kupe i Dobre izvrsne je kakvoće.

Uživajte u čistoj vodi i prekrasnoj prirodi.

Rezultati mikrobiološke analize:

Analitičko izvješće – Kupa

Analitičko izvješće – Dobra

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o I. adulticidnoj akciji suzbijanja komaraca na području Grada Ozlja

Obavještavamo Vas da će djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 13. srpnja 2021. godine u ranim jutarnjim satima 4:00 -6:30 provesti prvu adulticidnu akciju suzbijanja odraslih komaraca na području Grada Ozlja u 2021. godini.

U privitku se nalaze lokacije koje će akcijom biti obuhvaćene.

OBAVIJEST

Kategorije
Gradski info Novosti

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeke Kupe i Dobre. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja voda za kupanje rijeke Kupe i Dobre izvrsne je kakvoće.

Uživajte u čistoj vodi i prekrasnoj prirodi.

Rezultati mikrobiološke analize:

Analitičko izvješće – Kupa

Analitičko izvješće – Dobra

Kategorije
Gradski info Novosti

ODLUKA o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi spječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

ODLUKA

Kategorije
Gradski info Novosti

ISPITIVANJE KAKVOĆE VODE

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je ispitivanje kakvoće vode za kupanje rijeke Kupe i Dobre. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja voda za kupanje rijeke Kupe i Dobre izvrsne je kakvoće.

Uživajte u čistoj vodi i prekrasnoj prirodi.

Rezultati mikrobiološke analize:

Analitičko izvješće – Kupa

Analitičko izvješće – Dobra

Kategorije
Natječaji Novosti

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN  25/2034/21) ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Kategorije
Gradski info Novosti

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OZLJA – Javni poziv za imenovanje gradskog zapovjednika

JAVNI POZIV – zapovjednik VZG Ozlja

Kategorije
Gradski info Novosti

ODLUKA o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2021. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2021. godinu – UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERENA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Kategorije
Gradski info Novosti

ODLUKA o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2021. godinu

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2021. godinu – HGSS STANICA KARLOVAC