Kategorije
Novosti

Pravovaljane kandidacijske liste za izbore za Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja (,,Službeni Glasnik” Grada Ozlja broj 3/14, 4/18, 2/22, 8/22) dana 01. listopada 2022. godine, Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Ozlja, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste:

1. MO BRAŠLJEVICA

2. MO DOJUTROVICA

3. MO FRATROVCI

4. MO GORNJE POKUPJE

5. MO GRDUN

6. MO JAŠKOVO

6. MO JAŠKOVO

7. MO KAŠT

8. MO LEVKUŠJE

9. MO LOVIĆ PREKRIŠKI

10. MO MALI ERJAVEC

11. MO OBREŽ VIVODINSKI

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

13. MO NOVAKI OZALJSKI

14. MO PODBREŽJE

15. MO POLICE

16. MO POLJE

17. MO RADATOVIĆI

18. MO SVETIČKO HRAŠĆE

19. MO TOMAŠNICA

19. MO TOMAŠNICA

20. MO TRG

21. MO VIVODINA

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

23. MO ZORKOVAC

24. MO ZORKOVAC NA KUPI

ZBIRNA LISTA

Kategorije
Gradski info Novosti

Održan sastanak Stožera Civilne zaštite grada Ozlja

S obzirom na procjene Državnog hidrometeorološkog zavoda i Hrvatskih voda vezano za porast vodostaja rijeka, održana je sjednica Stožera Civilne zaštite Grada Ozlja.

U kontinuiranom smo kontaktu s predstavnicima mjesnih odbora na područjima ugroženim od poplava.

Tijekom dopodneva od strane Hrvatskih voda dostavljeno nam je 2000 komada vreća s pijeskom te potrebna količina folije, kao i dodatnih 1000 komada praznih vreća koje će se puniti u slučaju potrebe.

Operativne snage Civilne zaštite na čelu s vatrogascima su u pripravnosti te je u tijeku obilazak područja ugroženih od poplava i podjela vreća s pijeskom i folija mještanima. U kontaktu smo sa Policijskom postajom Ozalj i osobama nadležnima za upravljanje državnim, županijskim i nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja, a vezano za prohodnost cesta.

Za sve informacije ili potrebe za vrećama s pijeskom, folijama i sl. građani se mogu javiti na broj telefona 193 ili vatrogasnom zapovjedniku Grada Ozlja Vlatku Pečaveru (mob.: 095/8156-001).

Kategorije
Gradski info Novosti

OBAVIJEST – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Obavještavamo Vas da, prilikom predaje kandidacijskih lista političke stranke/političkih stranaka za članove/članice Vijeća mjesnih odbora, prijedlog kandidacijske liste i ovjerena očitovanja o prihvaćanju kandidature može dostaviti ovlašteni predstavnik političke stranke, odnosno ovlašteni predstavnik dviju ili više političkih stranaka, uz valjanu punomoć. Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Prilikom predaje kandidacijskih listi za grupe birača, prijedloge i ovjerena očitovanja kandidata moraju osobno podnijeti i potpisati  prva po redu tri potpisnika kandidacijske liste.

Ako kandidacijsku listu predlažu birači, njezin naziv je ”kandidacijska lista grupe birača”. Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Podsjećamo da se prijedlozi za kandidacijske liste podnose Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije do 30. rujna 2022. do 24,00 sata.

S poštovanjem,

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE GRADA OZLJA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalne poslove i zaštitu okoliša, u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o dežurstvu Gradskog izbornog povjerenstva

Kategorije
Gradski info Novosti

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog Plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Na temelju članaka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja, 03/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine donijelo je

Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja – UPU1

Kategorije
Novosti

Objava biračima za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja, Karlovačka županija temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19), donosi OBJAVU BIRAČIMA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 34. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-02/22-01/02, URBROJ: 2133/05-2-22-2 od 15. rujna 2022. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – CESTA ZRINSKIH I FRANKOPANA 15

Kategorije
Gradski info Novosti

OBAVIJEST – HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE -ublažavanje posljedica porasta cijena

Prenosimo obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezanu uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena.

OBAVIJEST

IZNOS PRIMANJA

TISKANICA ZA DOSTAVU PODATAKA O VISINI INOZEMNE MIROVINE

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike

Prenosimo obavijest Ministarstva poljoprivrede (kabinet ministrice) o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike.

“Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, ovim putem predstavljamo Vam i dostupne zajmove i jamstva za hrvatske poljoprivrednike s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.

Pozivaju se poduzetnici, čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza, da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.”

ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE