Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA U GRADU OZLJU

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja na radna mjesta:
VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

i

VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA – VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

OPIS POSLOVA – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0021, projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 4. siječnja 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj/ica – određeno, nepuno radno vrijeme

NATJEČAJ – logoped – određeno, nepuno radno vrijeme

NATJEČAJ – Voditelj projekta – određeno, nepuno radno vrijeme

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 26. studenoga 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece do 30.06.2022. godine

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece do povratka odgojiteljice sa dužeg bolovanja

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/15, 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Upute za prijavitelje

Opisno izvješće realiziranog programa

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac za isplatu sredstava

Obrazac PROT-POT

Kontrolni popis dokumenata

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave

Kategorije
Natječaji Novosti

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Na temelju članaka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Opis poslova

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza redovitim studentima za akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2021. godine, donosi

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA) REDOVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata na području Grada Ozlja za akademsku 2021./2022. godinu

E-OBRAZAC
OBRAZAC (WORD)

NAPOMENA: Uvjerenje o prebivalištu/boravištu će zatražiti Grad Ozalj po službenoj dužnosti od PP Ozalj.

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/19 i 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM UČENCIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVITIM STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA OZLJA

E-OBRASCI

Kategorija A – Nadareni učenici i studenti

Kategorija B – Učenici i studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa

Kategorija C – Učenici i studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja

OBRASCI (WORD)

Kategorija A – Nadareni učenici i studenti

Kategorija B – Učenici i studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa

Kategorija C – Učenici i studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja

Izjava da učenik/student ne prima neku drugu stipendiju

NAPOMENA: Uvjerenje o prebivalištu/boravištu će zatražiti Grad Ozalj po službenoj dužnosti od PP Ozalj.

Kategorije
Natječaji Novosti

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. listopada 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj objavljuje:

Natječaj za odgojitelja predškolske djece – voditelj popodnevnog programa predškole i igraonice