Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 34. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-02/23-01/01, URBROJ: 2133/05-02-23-1 od 30. ožujka 2023. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/22), Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2023. godini

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ozlja

Upute za prijavitelje

Opisno izvješće realiziranog programa

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac opisa programa ili projekata

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac za male potpore

Obrazac PROR-POT

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Ugovor o dodjeli sredstava

Upute za korisnike aplikacije

Link za registraciju novih korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA

Kategorije
Natječaji Novosti

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

Odluku o poništenju natječaja

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VODITELJ ODSJEKA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 8. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik Grada Ozlja” br. 2/22), a na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama,  Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Na temelju članaka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina – Zrinska Ozalj

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/19 i 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVITIM STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA OZLJA

UČENICI

KATEGORIJA A – Nadareni učenici

KATEGORIJA B – Učenici slabijeg socio-ekonomskog statusa

KATEGORIJA C – Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja

STUDENTI

KATEGORIJA A – Nadareni studenti

KATEGORIJA B – Studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa

KATEGORIJA C – Studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja

Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja – LINK

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja – LINK

Zahtjevi za stipendiju podnose se isključivo elektronskim putem registracijom u SOM sustavu, u roku 15 dana od dana objave na službenoj mrežnoj stranici (www.ozalj.hr) tj. od 03.11.2022. do 18.11.2022. do 23,59 sati.

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, KAO I DOKUMENTACIJA KOJA NIJE ZAPRIMLJENA PUTEM SUSTAVA SOM NEĆE BITI RAZMATRANA.

Link za registraciju novih korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Kategorije
Gradski info Natječaji

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Na temelju članka 12. Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja 13/21), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2022. godine, objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Obavijest

Datum ponovljene objave Javnog poziva: 28. listopada 2022. godine

Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. studenog 2022. godine

Više pročitajte na linku:

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 11. i 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20), Odluke o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023., Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023., županica donosi

ODLUKU o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2022./2023.

Sve detalje možete pronaći na stranicama Karlovačke županije – LINK