Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalne poslove i zaštitu okoliša, u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 34. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-02/22-01/02, URBROJ: 2133/05-2-22-2 od 15. rujna 2022. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – CESTA ZRINSKIH I FRANKOPANA 15

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 11. i 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20), Odluke o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023., Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023., županica donosi

ODLUKU o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2022./2023.

Sve detalje možete pronaći na stranicama Karlovačke županije – LINK

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA

Na temelju članka 14. Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja te Odluke o (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 5/15, 6/16, 4/19 i 2/21), članka II. Pravilnika o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 2/16) i članka 43. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ

ZAHTJEV

Kategorije
Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

Upute i obavijesti kandidatima

Kategorije
Natječaji Novosti

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 11. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – neodređeno, puno radno vrijeme

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – određeno, puno radno vrijeme

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – određeno, puno radno vrijeme

Natječaj – Pomagač u vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju (m/ž) – određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Natječaj – Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – određeno, puno radno vrijeme

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0021, projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 11. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954, raspisuje

Natječaj – Logoped (m/ž) – određeno, nepuno radno vrijeme

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Svetičko Hrašće

Na temelju članka 8. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja” br. 2/22), a na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, Gradonačelnica Grada Ozlja, raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA – NATJEČAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja,  Kurilovac 1, kao upravitelj javne turističke infrastrukture, objavljuje

Natječaj za zakup – Adrenalinski park Ozalj

OBRAZAC

Više na: https://www.tzp-kupa.hr/turisticka-zajednica/2022/06/09/natjecaj-za-zakup-adrenalinski-park-ozalj/

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 23. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA

Odluka o poništenju natječaja