Kategorije
Javna nabava

SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA IZGRADNJE NERAZVRSTANE CESTE – KOLODVORSKA CESTA- SPOJ KRIŽANIĆEVA -PODUZETNIČKA ZONA

Sadržaj dokumenata za prethodno savjetovanje

Obrazac sudjelovanje javnosti za sudionike

Dokumentacija o nabavi

TROŠKOVNIK

Projektna dokumentacija:


Izvješće 
Alen Vrbos  /04/12/2017/

Kategorije
Javna nabava

SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA Izgradnja parkirališta, nogostupa i zelenih površina i zacjevljenje dijela korita potoka Curak

SADRŽAJ-DOKUMENTA-za-prethodno-savjetovanje

Obrazac-sudjelovanje-javnosti-za-sudionike

Dokumentacija o nabavi – Izgradnja parkirališta, nogostupa i zelenih površina i zacjevljenje dijela korita potoka Curak

TROŠKOVNIK

Tehnički opis

Nacrti


Izvješće
Branka Malic / 07Javna nabava

Kategorije
Javna nabava

Odluka o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka  2. Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te uvjeti i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja ili javne nabave (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 4/04, 2/12, 4/15) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 19. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine donosi

O D L U K U
 o poništenju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete na području Grada Ozlja

Poništenje natječaja

Kategorije
Javna nabava

Sanacija klizišta Zorkovac Vivodinski na nerazvrstanoj cesti na području Grada Ozlja

Grad Ozalj objavio je dana 26.10.2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija klizišta Zorkovac Vivodinski na nerazvrstanoj cesti na području Grada Ozlja čija je procijenjena vrijednost 695.000,00 kuna bez PDV-a, broj 2015/S 002-0033945; rok za dostavu ponude 13.11.2015. do 14:00 sati.

Kategorije
Javna nabava

OBAVIJEST o okolnostima iz članaka 18. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interasa

Na temelju članka 33. Stauta Grada Ozlja, u svezi članka 18. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa Gradonačelnica Grada Ozlja, dana 24. veljače 2015. godine objavljuje

OBAVIJEST
o okolnostima iz članaka 18. stavka 1.
Zakona o sprečavanju sukoba interasa

Kategorije
Javna nabava

Obavijest o okolnostima iz članka 18. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja, u svezi članka 18. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa Gradonačelnica Grada Ozlja, dana 24. veljače 2015. godine objavljuje

OBAVIJEST

Kategorije
Javna nabava

Registar Ugovora

Sukladno članku 21. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/2013), Grad Ozalj objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na svojoj Internet stranici.

Registar ugovora možete preuzeti putem linka u nastavku:

Registar_ugovora