Kategorije
Gradski info Novosti

Poziv: HBOR-ov Infodan – individualni razgovori s poduzetnicima

Pozivamo vas na HBOR-ov Infodan, koji će se održati u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine putem aplikacije Microsoft Teams od 10 do 15 sati.

Prijavljeni će dobiti obavijest o terminu pojedinačnog razgovora te poveznicu pravovremeno, na prijavljenu adresu elektroničke pošte.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku.

Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta.

Ukoliko ste zainteresirani obaviti stručno savjetovanje o mogućnosti kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugim aktivnostima putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prijavite se putem obrasca na sljedećoj poveznici https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-karlovac/infodan-hbor-a-za-poduzetnike-karlovacke-zupanije-najava-1, najkasnije do srijede, 10. ožujka 2021. godine.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na telefon 047 640 078 ili e-mail: bskarjak@hgk.hr.

Kategorije
Gradski info Novosti

Jednokratna novčana pomoć prigodom blagdana Uskrsa

Na temelju članka 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/20), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/20 – pročišćeni tekst, 2/21), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 02. ožujka 2021. godine, donosi

JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 500,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 – 1.800,00 kuna mjesečno – u iznosu od 300,00 kuna. U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno, putem pošte ili elektroničkom dostavom putem e-pošte na grad.ozalj@ozalj.hr do 29. ožujka 2021. godine.
Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine (tzv. ”odrezak” zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest HZMO-a o mirovinskim primanjima ili drugi dokaz o statusu umirovljenika i visini mirovine.

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva.pdf

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto voditelja Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

Odluka o poništenju natječaja

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ozlja na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja na radno mjesto:
VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2020. godinu

Temeljem čl. 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 9/17)

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja objavljuje

JAVNI  POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Grada Ozlja za 2020. godinu

Javni poziv – dostava prijedloga za dodjelu javnih priznanja 2020.godina

Obrazac za podnošenje prijedloga

Kategorije
Gradski info Natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću Zvončiću Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 08. veljače 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – zdravstveni voditelj (m/ž)

Kategorije
Gradski info

KONTAKT – ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

KONTAKT UPITI

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

KOMUNALNO REDARSTVO

047/731-400 (kućni 111)

099/433-9507

Radove na uklanjanju snijega i leda u zimskim uvjetima i po potrebi posipavanje solju i kamenim agregatom pješačkih površina, javnih stuba, parkirališta i cestovnih površina obavlja prema ugovoru Obrt „GMTT Lešćanec“

Kategorije
Gradski info

Javni poziv vlasnicima zemljišta na području Grada Ozlja uz državnu cestu oznake DC228 na predočavanje parcelacijskog elaborata izrađenog prema lokacijskoj dozvoli

JAVNI POZIV

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA OZLJA (K.o. Ilovac, k.o. Ozalj, k.o. Trg, k.o. Slapno, k.o. Jaškovo i k.o. Pokupje)

Obaviještavamo Vas da od dana 08.02.2021. započinje predočavanje parcelacijskog elaborata izrađenog prema lokacijskoj dozvoli izdanoj od :

REPUBLIKA HRVATSKA Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo KLASA: UP/I-350-05/20-01/000001; URBROJ: 2133/1-07-02/01-20-0005; Karlovac, 10.12.2020.

Lokacijska dozvola je izdana za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 1.skupine rekonstrukcija državne ceste DC228 – izgradnja nogostupa i biciklističke staze na području grada Ozlja od km 14+900 do km 23+590.

Parcelacijski elaborat je izrađen od strane tvrtke GEOPROJEKT d.o.o., Zagreb, V.Ravnice 4, OIB: 76669487635, a na zahtjev tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885.

Predočavanje parcelacijskog elaborata provodit će djelatnici tvrtke GEOPROJEKT d.o.o. iz Zagreba na adresi: ZAJAČKO SELO 20A (VATROGASNI DOM) prema rasporedu:

1) Dana 08.02.2021. od 10:00 – 15:00. katastarske čestice od ceste Zrinski i Frankopana kućni broj 30 do križanja Karlovačke ceste i ulice Kurilovac u Ozlju.

2) Dana 09.02.2021. od 10:00 – 15:00. katastarske čestice od križanja Karlovačke ceste i ulice Kurilovac u Ozlju do Karlovačke ceste kućni broj 111 u Ozlju.

3) Dana 10.02.2021. od 10:00 – 15:00. katastarske čestice od Karlovačke ceste kućni broj 111 u Ozlju do Slapno kućni broj 26/B.

4) Dana 11.02.2021. od 10:00 – 15:00. katastarske čestice od Slapno kućni broj 26/B do Mali Erjavec kućni broj 58.

5) Dana 12.02.2021. od 10:00 – 15:00. katastarske čestice od Mali Erjavec kućni broj 58 do križanje ceste za Jaškovo i javne ceste DC228.

Molimo Vas da se radi epidemijoloških mjera pridržavate navedenih termina, obavezno nosite maske i čekate izvan prostorija dok ne budete pozvani.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte radnim danom od 08-16 na 099 310 6772.