Kategorije
Gradski info

POMOĆ U SMJEŠTAJU STRADALIMA U POTRESU

Molimo građane da jave Gradu Ozlju ukoliko su u mogućnosti primiti one koji su ostali bez domova s područja Petrinje, Gline, Siska i ostalih ugroženih područja.

Sve potrebne podatke, opis smještaja i kontakte ćemo objediniti u suradnji sa Stožerom Karlovačke županije kako bi informacije došle do onih kojima su najpotrebnije.

Kategorije
Gradski info

Prijava štete uslijed potresa

Da bi bili ispunjeni zakonski uvjeti za eventualno proglašenje elementarne nepogode na području Grada Ozlja potrebna je preliminarna procjena štete prouzrokovana potresom. U skladu s tim mole se svi građani Grada Ozlja da nastalu štetu na svojim objektima prijave od 30. 12. 2020. do 7. 1. 2021. godine na broj telefona 047/731-400 ili na e mail adresu grad.ozalj@ozalj.hr uz obavezan prilog obrasca koji se može preuzeti OVDJE ili u prostorijama gradske uprave Grada Ozlja, Kurilovac 1.
U skladu sa Zakonom, elementarnu nepogodu na području Grada Ozlja proglašava Karlovačka županija na prijedlog gradonačelnice Grada Ozlja.

Kategorije
Gradski info

Priopćenje vezano uz potres na području Petrinje, Gline i Siska!

Poštovani sugrađani, vezano uz razoran potres na području Petrinje, Gline, Siska, a kojeg smo i u Ozlju snažno osjetili, Gradonačelnica moli sve i upućuje da ostanemo pribrani i pripravni odazvati se pozivu na prikupljanje pomoći za postradale. U Gradskom društvu Crvenog križa zaprimili su uputu /preporuku da se pomoć u stvarima prikuplja kada nas Crveni križ pozove. Želi se izbjeći gomilanje (nepotrebnih) zaliha i prikupljanje samo stvari koje će zaista pomoći unesrećenima…Hrvatski Crveni križ poziva sve one koji žele i mogu pomoći stradalima novčanom donacijom, donacije uplate na sljedeći račun:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR6923400091511555516

Model: HR00

Poziv na broj: 770

Za uplate iz inozemstva – SWIFT CODE: PBZGHR2X

Svrha: Za žrtve potresa u Hrvatskoj

više na poveznici: https://www.hck.hr/novosti/upute-za-donacije-i-pomoc-pogodjenima-potresom-u-petrinji-i-sisku/10649?fbclid=IwAR1qTRoXbNuFZeKRXjZgqPltq6HisQDLQvmYaEnG27y__WiJJ_SHRX4nv6Q

U Gradu ćemo se također odazvati uplatom novčane pomoći. Budimo solidarni i nesebični u pomaganju nastradalima!

Kategorije
Gradski info

Privremeno smanjen opseg HŽ Putničkog prijevoza

Obavještavamo Vas da će zbog epidemije bolesti covid-19 HŽ Putnički prijevoz od 25. prosinca privremeno smanjiti opseg željezničkoga putničkog prijevoza na području RH.

http://www.hzpp.hr/privremeno-smanjen-opseg-prijevoza

Karlovac 4:27 – Bubnjarci 5:18 NE VOZI DO DALJNJEG

Bubnjarci 5:26 – Karlovac – Duga Resa 6:44 NE VOZI DO DALJNJEG

Duga Resa 13:00 – Bubnjarci 14.10 NE VOZI DO DALJNJEG

Bubnjarci 14:24 – Karlovac 15:16 NE VOZI DO DALJNJEG

Karlovac 15:33 – Bubnjarci 16:36 NE VOZI DO DALJNJEG

Bubnjarci 16:47 – Karlovac 17:39 NE VOZI DO DALJNJEG

Kategorije
Gradski info Natječaji

Javni poziv za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2021. godinu

Temeljem članka 48. i članka 76. Zakona o športu (NN 85/15 ),  članka  6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja,  utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada  Ozlja te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 20. studenog 2020. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2021. godinu

VIŠE…

PRIJAVNI LIST

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Podaci o članicama ZSUGO

Izvještajni list

Kategorije
Gradski info

Javni poziv na uvid geodetskog elaborata

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV             
        
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena VRHOVAC 4 u naselju VRHOVAC u k.o. VRHOVAC, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao nerazvrstana cesta – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Ozlja.

                Geodetski elaborat izvedenog stanja VRHOVAC 4 izradit će tvrtka GEOEFEKT d.o.o. za geodetske usluge, Police Pirišće 26, Ozalj.

                Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će u prosincu 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

                Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, danima 16. i 17. prosinca 2020. godine u vremenu od 8:00 do 12:00 sati u prostorijama Ozalj, Kurilovac 1, uz prethodnu najavu na broj telefona 047 / 731 – 400, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.


Kategorije
Gradski info

Uvođenje nastave na daljinu na području Karlovačke županije

Odlukom Stožera civilne zaštite Karlovačke županije uvodi se nastava na daljinu za osnovne škole na području Karlovačke županije od 21. prosinca 2020. godine!

Navedenu Odluku možete preuzeti na linku: https://ozalj.hr/grad/wp-content/uploads/2020/12/Odluka-OS.pdf

Kategorije
Gradski info

Ispitivanje stava javnosti o javnom prijevozu putnika – on line upitnik Karlovačke županije

Nastavno na dopis Karlovačke županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, KLASA: 340-01/20-01/8, URBROJ: 2133/1-05-02/01-20-6, od dana 9. prosinca 2020. godine kojim nam upućuju zamolbu za objavu članka sa pristupnim web linkom on line upitnika „Karlovačka županija – postojeće stanje mobilnosti“, koji su objavljeni na službenim stranicama Karlovačke županije, u nastavku dijelimo poveznicu: https://www.kazup.hr/index.php/aktualno/razvijamo-odrzivi-prometni-sustav-zajedno

u svrhu informiranja odnosno motiviranja stanovnika za ispunjavanje upitnika za dostavu podataka u svrhu istraživanja i analize postojećeg stanja javnog autobusnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije, a kojim je, kao slijedeći korak, najavljeno ispitivanje stava javnosti u cilju stvaranja zajedničke vizije razvoja učinkovitijeg županijskog autobusnog prijevoza putnika.

Kategorije
Gradski info

Obavijest

Sukladno objavljenom Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u prilogu dostavljamo obavijest Povjerenstva

Obavijest

Kategorije
Gradski info

ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA


Prijave vezane za rad zimske službe mogu se uputiti Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove na broj telefona 047/731 – 400 ili 099/433 – 9507.