Kategorije
Gradski info Novosti

Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Božića

Na temelju članka 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/20), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 19. studenog 2021. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 500,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 – 1.800,00 kuna mjesečno – u iznosu od 300,00 kuna. U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, putem pošte na adresu Kurilovac 1, Ozalj ili putem e-Usluga Grada Ozlja do 09. prosinca 2021. godine.
Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine (tzv. ”odrezak” zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest HZMO-a o mirovinskim primanjima ili drugi dokaz o statusu umirovljenika i visini mirovine.

JAVNI POZIV

E-OBRAZAC

OBRAZAC (WORD)