Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela


Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Danijel Kožar, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove

Vedrana Šoštarić, bacc.oec.
Viši referent za opće poslove i informatizaciju

Erna Kranjčec
Administrativni tajnik

Milka Kovačić
Spremačica


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Vesna Cvijak, struč.spec.ing.aedif.
Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Dejan Tržok, mag.ing.geod.et geoinf.
Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Martin Halić, mag.oec.
Viši referent – komunalni redar – poljoprivredni redar

David Blažun
Komunalni izvidnik


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

Kristina Kožar Perez, dipl.oec.
Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

Suzana Bakale, mag.oec.
Viši stručni suradnik za proračun i financije

Marijana Gnjilac, mag.oec.
Viši referent za proračunske korisnike

Marina Tuček, mag.oec.
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte

Robertina Marković, mag.oec.
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – Koordinator aktivnosti lokalnih udruga

Marica Ferenac
Računovodstveni referent