Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNI POZIV – ZAPOŠLJAVANJE PO PROGRAMU JAVNIH RADOVA

Na temelju Programa za financiranje zapošljavanja u javnom radu Grada Ozlja za 2022. godinu, i sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI POZIV

za „Program zaštite i održavanja prirodnih i kulturnih dobara i imovine“

—VIŠE—