Kategorije
Natječaji

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/20 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2020. godine, donosi

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA)

OBRAZAC

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza

NAPOMENA: Uvjerenje o prebivalištu/boravištu će zatražiti Grad Ozalj po službenoj dužnosti od PP Ozalj.