Kategorije
Gradski info

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu raspisao je javne pozive za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije, i to za dodjelu javnog priznanja:

 „Plaketa Karlovačke županije“ – 2020. godina

JAVNI POZIV

„Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ – 2020. godina

JAVNI POZIV

Rok za podnošenje prijedloga je 31. siječnja 2021. godine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-141 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).