Kategorije
Natječaji

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ozlja

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (”Narodne novine”, broj 20/18, 1l5/18 i 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/18), Odluke Gradskog vijeća o
raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja, Klasa: 320-02/18-01/02, Urbroj: 2133/05-01-20-77 od 16.9.2010.godine, Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Odluku, Klasa: 320-02/20-06/186,
Urbroj: 525-07/0172-20-3 od l9. listopada 2020.godine, Gradsko vijeće grada Ozlja dana 1l. studenog 2020.godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

OBRASCI