Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/15, 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Upute za prijavitelje

Opisno izvješće realiziranog programa

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac za isplatu sredstava

Obrazac PROT-POT

Kontrolni popis dokumenata

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave