Kategorije
Natječaji Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja objavljenog 28. prosinca 2015. godine i 14. rujna 2020. godine, Grad Ozalj objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA
JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

VIŠE…

Upute za prijavitelje

Opisno izvješće realiziranog programa

OBRAZAC PRORAČUNA

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac za male potpore

Zahtjev za isplatu sredstava

OBRAZAC PROR-POT

Kontrolni popis dokumenata

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave