Kategorije
Novosti

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Ozlja

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje će Grad Ozalj povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem ugovora, te utvrđivanja uvjeta i mjerila za prikupljanje ponuda putem javnog natječaja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 4/04, 2/12 i 4/15) i Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja KLASA: 310-02/15-01/07, URBROJ. 2133/05-02-15-1 od 13. listopada 2015. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja dana 15. listopada 2015. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

na području Grada Ozlja

[gview file=”http://www.excellentia.com.hr/ozalj2/wp-content/uploads/2015/10/2-natjecajjrasvjeta.pdf”]

[gview file=”http://www.excellentia.com.hr/ozalj2/wp-content/uploads/2015/10/RASVJETE.2015.pdf”]