Javne usluge

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

HEP ODS d.o.o., Terenska jedinica OZALJ
Adresa: Kurilovac 14, 47 280 Ozalj
Tel: 047 732 000
Fax: 047 731 220
Dežurni: 098/404-569
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati

JAVNA VODOOPSKRBA I JAVNA ODVODNJA

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.
Adresa: Ulica akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj
Tel. 047 731 402
Fax: 047 731 685
E-mail:  info@komunalno-ozalj.com
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati
Web: http://www.komunalno-ozalj.com/

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

AZELIJA EKO D.O.O.
Adresa: Ulica akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj
Tel: 047 731 422
Fax: 047 731 685
E-mail:  info@azelija-eko.hr
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati
Web: http://www.azelija-eko.hr/

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

DIMNJAČAR d.o.o. KARLOVAC
Adresa: Ulica V. Mačeka 5, 47000 Karlovac
Tel: 047 614 845
Fax: 047 614 855
E-mail:  dimnjacar@ka.t-com.hr
Radno vrijeme: 6:00 – 14:00 sati

Web: http://dimnjacar-karlovac.hr/

POŠTANSKE USLUGE

HP – HRVATSKA POŠTA d.d. POŠTANSKI URED OZALJ
Adresa: Trg braće Radić 1b, 47280 Ozalj
Tel: 047 628 018
Fax: 047 628 019
Radno vrijeme: 8:00 – 17:00 sati

PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

HŽ – PUTNIČKI PRIJEVOZ – KOLODVOR OZALJ
Adresa kolodvora: Kolodvorska bb, 47280 Ozalj
Telefon u Prometnom uredu: 047 731 158
HŽ Informacije za vozni red: 060 333 444

AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.d.
Adresa: Gažanski trg 8, 47000 Karlovac
Tel: 047 611 027