Kategorije
Novosti

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (¨Narodne novine¨ broj 153/13) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja koja će trajati od 17. rujna 2015 do 30. rujna 2015. godine.

Kompletna dokumentacija(ZIP) PDFdokumenti unutra: