Izbori za Vijeća mjesnih odbora

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja