Izbori za Vijeća mjesnih odbora

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

MO BRAŠLJEVICA

MO DOJUTROVICA

MO FRATROVCI OZALJSKI

MO GORNJE POKUPJE

MO GRDUN

MO JAŠKOVO

MO KAŠT

MO LEVKUŠJE

MO LOVIĆ PREKRIŠKI

MO MALI ERJAVEC

MO NOVAKI OZALJSKI

MO OBREŽ VIVODINSKI

MO OZALJ

MO PODBREŽJE

MO POLICE

MO POLJE OZALJSKO

MO RADATOVIĆI

MO SVETIČKO HRAŠĆE

MO TOMAŠNICA

MO TRG

MO VIVODINA

MO VRHOVAC

MO ZORKOVAC

MO ZORKOVAC NA KUPI

______________________________________________________

OBVEZNE UPUTE BROJ – MO III O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA I GLASOVANJU NA BIRAČKOM MJESTU

OBAVEZNE UPUTE BROJ – MO II O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA SA TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA I BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

OGLAS – BIRAČKA MJESTA

Dopuna Rješenja o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

VMO-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika i potpredsjednika

VMO-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članova

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore Grada Ozlja

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja (,,Službeni Glasnik” Grada Ozlja broj 3/14, 4/18, 2/22, 8/22) dana 01. listopada 2022. godine, Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Ozlja, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste:

1. MO BRAŠLJEVICA

2. MO DOJUTROVICA

3. MO FRATROVCI

4. MO GORNJE POKUPJE

5. MO GRDUN

6. MO JAŠKOVO

6. MO JAŠKOVO

7. MO KAŠT

8. MO LEVKUŠJE

9. MO LOVIĆ PREKRIŠKI

10. MO MALI ERJAVEC

11. MO OBREŽ VIVODINSKI

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

13. MO NOVAKI OZALJSKI

14. MO PODBREŽJE

15. MO POLICE

16. MO POLJE

17. MO RADATOVIĆI

18. MO SVETIČKO HRAŠĆE

19. MO TOMAŠNICA

19. MO TOMAŠNICA

20. MO TRG

21. MO VIVODINA

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

23. MO ZORKOVAC

24. MO ZORKOVAC NA KUPI

ZBIRNA LISTA

_______________________________________________________

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja, Karlovačka županija temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19), donosi Objavu biračima

________________________________________________________

Obvezatne upute MO-I – redoslijed radnji i tijek rokova

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava

ODLUKE – IZBORI

OBRAZAC VMO-1

OBRAZAC VMO-2

OBRAZAC VMO-3

OBRAZAC VMO-4_- očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OBRAZAC VMO-5. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana izbornog povjerenstva

_______________________________________________________

Rješenja Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ozlja o odbijanju kandidacijskih listi

Obvezatne upute MO-I – redoslijed radnji_i_tijek_rokova

Obrazac VMO-1

Obrazac VMO-2

Obrazac VMO-3

Obrazac VMO-4 – očitovanje_kandidata_o_prihvaćanju_kandidature

Obrazac VMO-5 -izjava o prihvaćanju dužnosti člana izbornog povjerenstva

____________________________________________________

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja