Izbori za Vijeća mjesnih odbora

Rješenja Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ozlja o odbijanju kandidacijskih listi

Obvezatne upute MO-I – redoslijed radnji_i_tijek_rokova

Obrazac VMO-1

Obrazac VMO-2

Obrazac VMO-3

Obrazac VMO-4 – očitovanje_kandidata_o_prihvaćanju_kandidature

Obrazac VMO-5 -izjava o prihvaćanju dužnosti člana izbornog povjerenstva

____________________________________________________

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja