Gradski kontakti

GRAD OZALJ
Kurilovac 147280 OZALJ
Tel: + 385 (0)47 731 400/ 420/ 044/ 066
Fax: + 385 (0)47 731 172

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 07:30 – 15:30
DNEVNI ODMOR:
Ponedjeljak- Petak  10:00 – 10:30

Ozalj

Novosti

privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

DOM ZDRAVLJA OZALJ
Adresa: Kolodvorska cesta 2
Telefon: 047/731-002
Web: http://www.dom-zdravlja-ozalj.hr/


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ
Adresa: Kolodvorska cesta 1A
Telefon: 047/732-167
Web: http://www.gkc-ivanabelostenca.hr/

e-mail: knib@ka.t-com.hr


ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ
Adresa: Cesta Zrinskih i Frankopana 2
Telefon: 047/732-271

e-mail: muzoz@ka.t-com.hr


KOLODVOR OZALJ
Adresa: Kolodvorska bb
Telefon: 047/731-158
HŽ Informacije za vozni red: 060/333-444
Web:  https://prodaja.hzpp.hr/


POREZNA UPRAVA OZALJ
Adresa: Kolodvorska cesta 1
Telefon: 047/542-041, /042, /043, /044


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Adresa: Kolodvorska cesta 1A
Telefon: 047/731-299, 601-876
Fax: 047/601-874


FINA
Adresa: Trg braće Radić 3
Telefon: 047/731-288


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Adresa: Trg braće Radić 5
Telefon: 047/731-111
Fax: 047/731-111


CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC – PODRUŽNICA OZALJ
Adresa: Kurilovac 8
Telefon: 047/731-854, 047/631-454
Fax: 047/731-854


SAMOSTALNI IZVRŠITELJI:
Matični ured
(Božena Kranjčec)
Adresa: Kurilovac 1
Telefon: 047/731-232


Služba za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
(Anton Baždar)
Adresa: Kurilovac 1
Telefon: 047/601-445


KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj
Adresa: Kurilovac 1
Telefon: 047/732-303, 047/732-217
Uredovno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda i petak od  8 do 14


OŠ „SLAVA RAŠKAJ“ OZALJ
Adresa: Podgraj 10/a
Telefon: 047/731-112
Fax: 047/731-112
Web: http://os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr/


POŠTANSKI URED
Adresa: Trg braće Radić 1
Telefon: 047/628-018
Fax: 047/628/019


KARLOVAČKA BANKA d.d.
Poslovnica Ozalj
Adresa: Trg braće Radić 2
Telefon: 047/731-188
Fax: 047/638-684
E-mail: ozalj@kaba.hr


LJEKARNA PERAŠIN NIVES
Adresa: Kurilovac 8
Telefon: 047/732-233


LJEKARNA KOSANOVIĆ – PENIĆ
Adresa: Trg Braće Radić 3
Telefon: 047/732-127


PETROL
Adresa: Kurilovac 11
Telefon: 047/732-444


ŽUPNI UREDI

ŽUPA SV. VIDA (vlč. Joisip Jakovčić)
Adresa: Zrinskih i Frankopana 23
Telefon: 047/731-205


ŽUPA SV. LOVRE (vlč. Andrija Markač)
Adresa: Vivodina 8
Telefon: 047/753-017


ŽUPA SV. KUZME I DAMJANA (vlč. Kornelije Grgić)
Adresa: Vrhovac 26
Telefon: 047/731-873


ŽUPA BLAŽENE DJEVICE MARIJE (vlč. Marko Glogović)
Adresa: Svetice 5
Telefon: 047/745-378


GRKOKATOLIČKA ŽUPA RADATOVIĆI (vlč. Zinovije Zastavni)
Adresa: Radatovići 9
Telefon: 047/754-026


GRKOKATOLIČKA ŽUPA KAŠT (vlč. Marjan Jeftimov)
Adresa: Kašt 14
Telefon: 047/755-031


LOVAČKA DRUŠTVA

„JAZAVAC“
Predsjednik: Zvonimir Vnučec
Adresa: Svetičko Hrašće – Jaškovo, Ozalj
Telefon: 098/369-943


„KUNA“
Predsjednik: Boris Guštin
Adresa: Vrškovac 16, Vivodina
Telefon: 098/824-720

„ZEC“
Predsjednik: Ivan Valčić
Adresa: Sopot 11, Ozalj
Telefon: 091/585-2560


„LISICA“
Predsjednik: Nikica Milčinović
Adresa: Radatovići
Telefon: 047/754-035


POGREBNA DRUŠTVA

JAŠKOVO – MALI ERJAVEC
Predsjednik: Josip Ilijanić
Adresa: Mali Erjavec 37, Ozalj
Telefon: 047/745-338
091/539-9285


LOVIĆ PREKRIŠKI
Predsjednik: Ivan Brgan
Adresa: Sopot 11, Ozalj
Telefon: 091/585-2560


OZALJ
Predsjednik: Miljenko Novak
Adresa: Nikole Šubić Zrinskog, Ozalj
Telefon: 098/186-5596


SVETICE
Predsjednik: Josip Skradski
Adresa: Svetice 2, Ozalj
Telefon: 047/613-737
098/365-877


TRG
Predsjednik: Mijo Juran
Adresa: Polje 96d, Ozalj
Telefon: 047/731-611
098/749-863


VIVODINA
Predsjednik: Zdenko Zoretić
Adresa: Hodinci 18, Ozalj
Telefon: 047/753-155
098/402-509


VRHOVAC
Predsjednik: Ivan Šušteršić
Adresa: Vrhovac 84, Ozalj
Telefon: 047/731-999
091/729-2890


OBREŽ VIVODINSKI
Predsjednik: Josip Furjanić
Adresa: Furjanići 14, Ozalj
Telefon: 047/758-783
098/910-3764