Gradska uprava

GRADONAČELNICA

Lidija Bošnjak, dipl.oec.                                  gradonacelnica@ozalj.hr ; lidija.bosnjak@ozalj.hr


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Sanja Mikšić, dipl.iur.
sanja.miksic@ozalj.hr, 047/731-400


Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Danijel Kožar, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove            danijel.kozar@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 107

Anita Mačečević Miletić, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove            anita.macecevic.miletic@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 111

Vedrana Šoštarić, bacc.oec.
Viši referent za opće poslove i informatizaciju vedrana.sostaric@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 108

Erna Kranjčec
Administrativni tajnik                                        erna.kranjcec@ozalj.hr, 047/731-400

Milka Kovačić
Spremačica


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Kristina Tkalac, mag.ing.aedif. – voditeljica Odsjeka
kristina.tkalac@ozalj.hr , 047/731-400, kućni 109

Željko Nahod, dipl.ing.prom.
Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša  zeljko.nahod@ozalj.hr , 047/731-400, kućni 110

Martin Halić, mag.oec.
Viši referent – komunalni redar – poljoprivredni redar martin.halic@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 111                              službeni mobitel: 099/433-9507


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

Kristina Kožar Perez, dipl.oec. – voditeljica Odsjeka
kristina.kozar.perez@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 114

Suzana Bakale, mag.oec.
Viši stručni suradnik za proračun i financije    suzana.bakale@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 114

Marijana Gnjilac, mag.oec.
Viši stručni suradnik za javnu nabavu i proračunske korisnike         marijana.gnjilac@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 114

Marina Tuček, mag.oec.
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte marina.tucek@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 105

Marica Ferenac
Računovodstveni referent                                marica.ferenac@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 108