Gradska uprava

GRADONAČELNICA

Lidija Bošnjak, dipl.oec.                                  gradonacelnica@ozalj.hr ; lidija.bosnjak@ozalj.hr


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela


Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Danijel Kožar, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove            danijel.kozar@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 107

Vedrana Šoštarić, bacc.oec.
Viši referent za opće poslove i informatizaciju vedrana.sostaric@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 108

Erna Kranjčec
Administrativni tajnik                                        erna.kranjcec@ozalj.hr, 047/731-400

Milka Kovačić
Spremačica


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Vesna Cvijak, struč.spec.ing.aedif. – voditeljica Odsjeka vesna.cvijak@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 109                              službeni mobitel: 099/433-9657

Dejan Tržok, mag.ing.geod.et geoinf.
Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša            dejan.trzok@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 110

Martin Halić, mag.oec.
Viši referent – komunalni redar – poljoprivredni redar martin.halic@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 111                              službeni mobitel: 099/433-9507

David Blažun
Komunalni izvidnik                                             david.blazun@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 111


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

Kristina Kožar Perez, dipl.oec. – voditeljica Odsjeka
kristina.kozar.perez@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 106

Suzana Bakale, mag.oec.
Viši stručni suradnik za proračun i financije    suzana.bakale@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 104

Marijana Gnjilac, mag.oec.
Viši referent za proračunske korisnike         marijana.gnjilac@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 104

Marina Tuček, mag.oec.
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte marina.tucek@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 105

Robertina Marković, mag.oec.
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – Koordinator aktivnosti lokalnih udruga                        robertina.markovic@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 105

Marica Ferenac
Računovodstveni referent                                marica.ferenac@ozalj.hr, 047/731-400, kućni 108