Fiskalna odgovornost

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura dostavljanja ugovora u Gradu Ozlju

Procedura blagajničkog poslovanja u Gradu Ozlju

Procedura postupanja s imovinom Grada Ozlja pri stjecanju, otuđenju i davanju u zakup odnosno najam

Naputak o načinu postupanja i prethodnih provjera pri davanju donacija nefinancijske imovine

Procedura obračuna i naplate prihoda Grada Ozlja

Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Gradu Ozlju

Izmjena i dopuna procedure zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Gradu Ozlja


Na temelju odredbi članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/06), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi

Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti