Dječji vrtić Zvončić

Trg braće Radića 4

47 000 Ozalj

v.d. ravnateljica: Melita Golub

tel: +385 47 731 251

faks: +385 47 731 740

e-mail: dvzvoncic@gmail.com

web: www.dv-zvoncic-ozalj.hr/

Dječji vrtić Zvončić Ozalj djeluje na području predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbe o djeci predškolske dobi.
Ustanova za područje grada ostvaruje redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Dopunjava obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

STATUT


PRAVILNICI

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Zvončić Ozalj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Zvončić Ozalj

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu DV Zvončić Ozalj

Pravilnik o radu


Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o participaciji roditelja za korištenje usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Sigurnosno – zaštitni i preventivni program – DV Zvončić Ozalj


POSLOVNIK

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Poslovnik odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj


ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2021.GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU