Civilna zaštita

Članovi Stožera civilne zaštite Grada Ozlja:

mr.sc. Gordana Lipšinić, gradonačelnica Grada Ozlja – za načelnicu

Marijan Pleskina, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ozlja – za zamjenika načelnice
Lidija Bošnjak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja – za članicu 
Tatjana Čumpek, viši stručni savjetnik za koordinaciju i djelovanje civilne zaštite – za članicu
Ladislav Planinac, načelnik PP Ozalj – za člana  
Nikica Spudić, ispred Hrvatske gorske službe spašavanja Karlovac – za člana
Nada Diković, ravnateljica Doma zdravlja Ozalj – za članicu
Sanja Valčić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ozalj – za članicu                                                                                                  Željko Pilat – ispred Radio kluba Ozalj – za člana

Stožer civilne zaštite Grada Ozlja

e-mail adresa:  grad.ozalj@ozalj.hr

Kontakt brojevi Stožera civilne zaštite Grada Ozlja: 047 / 731-400 / 044/066, 099 / 283 – 6556


Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 putem okupljanja

COVID – 19! – NOVE MJERE OPREZA

Odluka o stavljanju van snage Odluke o zatvaranju sportskih i dječjih igrališta na području Grada Ozlja

Upute trgovinama i prodavaonicama prehrambenih artikala

Dopuna Uputa u vezi s dnevnim migrantima

Uputa u vezi s dnevnim migrantima (radnicima) koji putuju na posao u Belu Krajinu i Dolenjsku

Upute u vezi s odobravanjem pojedinačnog lova

Upute u vezi s odobravanjem pojedinačnog ribolova

Odluka o izmjeni Odluke o odgodi rada DV Zvončić Ozalj

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika CZGO

Odluka o zatvaranju sportskih i dječjih igrališta na području Grada Ozlja

Odluka o obustavi rada u fitnes centrima

Odluka o radnom vremenu u objektima koji priređuju igre na sreću

Odluka o odgodi rada DV Zvončić Ozalj

Odluka o promjeni radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Ozlja


Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja


Izmjene plana pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Ozlja


Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ozlja

Plan djelovanja civilne zaštite na području Grada Ozlja

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ozlja


Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ozalj


Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2019.godinu

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2020. godinu


Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2020.godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu 

Godišnji Plan razvoja civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2016. godinu


Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2020. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2019. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2017. godinu


Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u razdoblju od 2020. do 2023. godine


Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ozlja