Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

Natječaj za radno mjesto u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 23. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece

Kategorije
Gradski info Novosti

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima – Javni uvid PP Žumberak

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

1) Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP. 

2) Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije NP.

3) Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima EM.

Za geodetske podloge PP Žumberak javna tribina će se održati 24.05.2022. na adresi Posjetiteljski centar Sošice u 11h.

Kalendar održavanja javnih tribina i sve relevantne informacije vezane uz projekt dostupne su na mrežnoj stranici eppr.dgu.hr.

Kategorije
Gradski info Novosti

OTVORENJE DNEVNOG BORAVKA NA KUPI – 02.06.2022.

Dnevni boravak na Kupi je program unutar manifestacije “Ljeto na Kupi 2022” koji organizira Turistička zajednica područja Kupa s ciljem poticanja društvenih događaja u ljetnim mjesecima i kako bi se doprinijelo obogaćivanju turističke ponude. Održavat će se na obali rijeke Kupe ispod hidrocentrale sve do kraja kolovoza.

Cilj programa je doprinijeti turističkoj infrastrukturi, kupališnom turizmu i općenito turističkim aktivnostima vezanima za rijeke.

Posjetitelji mogu očekivati brojne programe od gastronomskih ali i izvedbenih koji će biti usmjereni na djecu i obitelji, mlađu i stariju publiku kroz razne koncerte, filmske projekcije i mnoge druge programe.

Radno vrijeme Dnevnog boravka na Kupi bit će od srijede do petka od 14h do 22h, a vikendom od 10h do 23h.

Veselimo se što ćete ovog ljeta moći uživati u mnogim sadržajima!

Kategorije
Gradski info

Čestitamo Vam Međunarodni dan obitelji 15. svibnja!

Danas se obilježava Međunarodni dan obitelji kojeg su 1989. godine proglasili Ujedinjeni narodi.

Prvi je obilježen 15. svibnja 1994. pod sloganom “Da obiteljski dan ne čine stvari, nego srdačni odnosi roditelja i djece”.

U današnje vrijeme, mnogo je definicija obitelji no sve ih obilježava zajedništvo, ljubav i tolerancija.

Važno je osvijestiti se koliko je obitelj važna, koliko su nam važni naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake, djedovi jer ako imamo kvalitetnu obitelj, imamo veće šanse da ćemo odgojiti i kvalitetnije, tolerantnije i povezanije društvo.

Želimo da današnji dan provedete u miru i ljubavi sa svojim obiteljima te da zajedno gradite bolju budućnost!

SRETAN MEĐUNARODNI DAN OBITELJI!

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o prekidu opskrbe električnom energijom 17.05.2022.

Zbog podizanja naponskog nivoa sa 10 kV na 20 kV, dana 17.05.2022. godine (utorak), u vremenu od 8:00 do 15:00 sati neće biti opskrbe električnom energijom na području od Vinarskog podruma i Donjeg Lovića pa do Brašljevice i Velikog Liješća.

Molimo mještane za strpljenje i razumijevanje.

Kategorije
Gradski info Novosti

MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA – 12. SVIBNJA

U tijeku je obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva. U periodu od 10:00 – 13:00 sati ispred Ljekarne Ozalj, Trg braće Radić 3, medicinsko osoblje će svojim znanjem i iskustvom svim zainteresiranima pružiti korisne informacije te omogućiti kontrolu krvnog tlaka, određivanje razine šećera u krvi i kolesterola kako bi mogli već istog dana učiniti nešto za svoje zdravlje.

ČESTITAMO SVIM MEDICINSKIM SESTRAMA I MEDICINSKIM TEHNIČARIMA NJIHOV DAN!

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove na radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE O NATJEČAJU

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Na temelju članka 12. Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja13/21), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 11. svibnja 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Datum objave Javnog poziva: 11. svibnja 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. studenog 2022. godine

Prijave na Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE APLIKACIJE.

Predmet ovog Javnog poziva je ostvarivanje za ostvarivanje prava na financijsku pomoć, u iznosima do 20.000,00 kuna prihvatljivih troškova, za sljedeće mjere:

1. FINANCIJSKA POMOĆ RADI KUPNJE OBITELJSKE KUĆE/STANA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

2. FINANCIJSKA POMOĆ RADI GRADNJE OBITELJSKE KUĆE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

3. FINANCIJSKA POMOĆ ZA POBOLJŠANJE KVALITETE STANOVANJA ULAGANJEM U REKONSTRUKCIJU OBITELJSKIH KUĆA KOJIMA SE OSIGURAVA NOVI STAMBENI PROSTOR NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com

Pitanja vezana za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: pisarnica@ozalj.hr

Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2022. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz mjere potpora navedene u Javnom pozivu.

Javni poziv biti će otvoren od  10. svibnja –  10. lipnja 2022. godine

Korisnici potpora temeljem ovog Javnog poziva mogu biti poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije i imaju poljoprivredne površine, stoku i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije.

Prijave na ovaj Javni poziv (link: https://www.kazup.hr/index.php/javni-pozivi) primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir. Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu Uputa za prijavitelje.

Sve informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Karlovačke županije putem elektronske pošte: gospodarstvo@kazup.hr i kristina.magdic@kazup.hr

Kategorije
Gradski info Novosti

PROJEKT “OD SPRETNOSTI DO PODUZETNOSTI” – OSNOVNA ŠKOLA SLAVA RAŠKAJ

Izvannastavna aktivnost Etno skupine iz PŠ Mali Erjavec, koja djeluje u sklopu Učeničke zadruge “Kotačac” OŠ “Slava Raškaj” Ozalj, prošla je na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja s projektom “Od spretnosti do poduzetnosti”.

Vrijednost projekta je 15.000,00 kn.

Specifični cilj projekta bio je osmisliti i izraditi suvenir s prepoznatljivim motivima ozaljskoga područja što je i ostvareno. Zajedničkim radom malih zadrugara nastali su uporabni predmeti – jastuci s vezom na platnu i s jalbom. Ovi proizvodi izloženi su zajedno s prošlogodišnjim proizvodima Etno skupine u Zavičajnom muzeju Ozalj, u sklopu 7. izložbe čipke, koja će biti otvorena do 28. svibnja 2022. godine.

Ostvarena je i suradnja s OŠ Mahično, gdje su učenici drugog razreda PŠ Mali Erjavec s učiteljicom Nadom Peretić održali kreativnu radionicu učenicima prvog razreda. Kroz ugodnu suradnju i druženje članovi Etno skupine naučili su prvašiće šivati gumbe te su tako nastali njihovi prvi proizvodi – zanimljive slike od filca i gumba.

Opći cilj ovog projekta je razvijati poduzetnički duh učenika jačanjem kompetencija, vještina i kreativnosti kroz implementaciju novih oblika rada s učenicima (kreativan rad i neformalne metode učenja), suradnju s ostalim dionicima u zajednici, unaprjeđenje znanja učitelja u području marketinga, pisanja projekata i digitalnih tehnologija, osiguravanje e-učenja i korištenja novih tehnologija (predstavljanje suvenira putem virtualne izložbe). 

Korisnici projekta su učenici (50 učenika OŠ “Slava Raškaj” Ozalj i OŠ Mahično dobi od 7 do 11 godina).

Trajanje projekta je kroz školsku godinu 2021./2022.

Projekt obuhvaća sljedeće projektne aktivnosti:

Radionice veza na platnu – Etno skupina PŠ Mali Erjavec (učenici 2. i 4. razreda),

– Radionice izrade čipke – Male čipkarice iz Matične škole, 

Izložba u Zavičajnom muzeju Ozalj, 

Učenici uče druge učenike – Radionica u OŠ Mahično, 

Nastup na Županijskoj smotri učeničkih zadruga u Slunju, 

– Virtualna izložba učeničkih radova. 

Voditeljica pripreme i provedbe projekta je učiteljica Nada Peretić, a u projekt su uključene učiteljice Jasminka Trpčić, Melita Mataković-Rožić i Jasmina Štefan. Suradnici u projektu su KUD “Ključ” Trg, Zavičajni muzej Ozalj i OŠ Mahično. Najveći dio projektnih aktivnosti do sada je uspješno realiziran. U lipnju slijedi predstavljanje proizvoda na Županijskoj smotri učeničkih zadruga te virtualna izložba učeničkih radova. 

Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova