Kategorije
Gradski info Kalendar događanja Novosti

8. Međunarodni natječaj za kratku ljubavnu priču – “Moje drago serce”

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj i Ogranak Matice hrvatske u Ozlju i ove godine organiziraju natječaj “Moje drago serce”. Natječaj se održava u sklopu Godine čitanja pod pokroviteljstvom Grada Ozlja, Karlovačke županije, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Rok za prijavu kratkih ljubavnih priča jest 30. travnja 2021. Priče se šalju na adresu knjiznicaozalj@gmail.com. Dodjela nagrade “Stjepko Težak” za najuspješnije priče planira se za lipanj 2021.

Sve detalje, pravila natječaja i upute za prijavu nađite na web stranici ili na Facebook stranici Gradske knjižnice Ozalj. Nakon završetka natječaja planira se objavljivanje zbirke najuspješnijih priča iz drugog četverogodišnjeg ciklusa natječaja “Moje drago serce” (2018.-2021.)

…VIŠE…

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ VIŠI REFERENT- KOMUNALNI REDAR – POLJOPRIVREDNI REDAR

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto:

  • VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR – POLJOPRIVREDNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

OGLAS VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE – KOORDINATOR AKTIVNOSTI LOKALNIH UDRUGA

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – Koordinator aktivnosti lokalnih udruga, 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu

OGLAS

OPIS POSLOVA

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA

Kategorije
Gradski info Novosti

Poziv: HBOR-ov Infodan – individualni razgovori s poduzetnicima

Pozivamo vas na HBOR-ov Infodan, koji će se održati u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine putem aplikacije Microsoft Teams od 10 do 15 sati.

Prijavljeni će dobiti obavijest o terminu pojedinačnog razgovora te poveznicu pravovremeno, na prijavljenu adresu elektroničke pošte.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku.

Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta.

Ukoliko ste zainteresirani obaviti stručno savjetovanje o mogućnosti kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugim aktivnostima putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prijavite se putem obrasca na sljedećoj poveznici https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-karlovac/infodan-hbor-a-za-poduzetnike-karlovacke-zupanije-najava-1, najkasnije do srijede, 10. ožujka 2021. godine.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na telefon 047 640 078 ili e-mail: bskarjak@hgk.hr.

Kategorije
Gradski info Novosti

Jednokratna novčana pomoć prigodom blagdana Uskrsa

Na temelju članka 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/20), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/20 – pročišćeni tekst, 2/21), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 02. ožujka 2021. godine, donosi

JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 500,00 kuna, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 – 1.800,00 kuna mjesečno – u iznosu od 300,00 kuna. U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno, putem pošte ili elektroničkom dostavom putem e-pošte na grad.ozalj@ozalj.hr do 29. ožujka 2021. godine.
Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine (tzv. ”odrezak” zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest HZMO-a o mirovinskim primanjima ili drugi dokaz o statusu umirovljenika i visini mirovine.

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva.pdf

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto voditelja Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

Odluka o poništenju natječaja

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ozlja na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja na radno mjesto:
VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

VIŠE

OPIS POSLOVA

Kategorije
Gradski info

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja za 2020. godinu

Temeljem čl. 7. Odluke o javnim priznanjima Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 9/17)

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ozlja objavljuje

JAVNI  POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Grada Ozlja za 2020. godinu

Javni poziv – dostava prijedloga za dodjelu javnih priznanja 2020.godina

Obrazac za podnošenje prijedloga