Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNI POZIV – upis nerazvrstane ceste Furjanići 3

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine, broj 59/18) Grad Ozalj objavljuje:

Javni poziv- Upis nerazvrstane ceste Furjanici 3

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši referent – komunalni redar – poljoprivredni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara – poljoprivrednog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Novosti

DERATIZACIJA KANALIZACIJSKE MREŽE JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u utorak, 23. ožujka će započeti proljetnu deratizaciju kanalizacijske mreže grada Ozlja, javnih (zelenih) površina i javnih objekata na području grada Ozlja.


Deratizacija će se provoditi u javnim objektima izlaganjem parafinskih mamaca u propisno označenim plastičnim deratizacijskim kutijama, deratizacija kanalizacijskih revizionih okana provoditi će se postavljanjem krutih parafinskih deratizacijskih meka obješenih na žici u svako kanalizacijsko okno, a deratizacija javnih (zelenih) površina će se provoditi izlaganjem parafinskih mamaca direktno u rupe glodavaca.


U slučaju loših vremenskih uvjeta, deratizacija se pomiče na slijedeći dan s povoljnim vremenskim uvjetima.

Moli se građane da ne diraju i ne premještaju izložene meke kao i da onemoguće pristup zatrovanim mekama djeci i kućnim ljubimcima.

Kategorije
Gradski info Novosti

ODLUKA o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Odluka – Zajednica sportskih udruga Grada Ozlja

Kategorije
Gradski info Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

Odluka o poništenju natječaja

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – koordinator aktivnosti lokalnih udruga

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – koordinator aktivnosti lokalnih udruga u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Kalendar događanja Novosti

8. Međunarodni natječaj za kratku ljubavnu priču – “Moje drago serce”

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj i Ogranak Matice hrvatske u Ozlju i ove godine organiziraju natječaj “Moje drago serce”. Natječaj se održava u sklopu Godine čitanja pod pokroviteljstvom Grada Ozlja, Karlovačke županije, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Rok za prijavu kratkih ljubavnih priča jest 30. travnja 2021. Priče se šalju na adresu knjiznicaozalj@gmail.com. Dodjela nagrade “Stjepko Težak” za najuspješnije priče planira se za lipanj 2021.

Sve detalje, pravila natječaja i upute za prijavu nađite na web stranici ili na Facebook stranici Gradske knjižnice Ozalj. Nakon završetka natječaja planira se objavljivanje zbirke najuspješnijih priča iz drugog četverogodišnjeg ciklusa natječaja “Moje drago serce” (2018.-2021.)

…VIŠE…

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ VIŠI REFERENT- KOMUNALNI REDAR – POLJOPRIVREDNI REDAR

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto:

  • VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR – POLJOPRIVREDNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

OGLAS VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE – KOORDINATOR AKTIVNOSTI LOKALNIH UDRUGA

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – Koordinator aktivnosti lokalnih udruga, 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu

OGLAS

OPIS POSLOVA

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA

Kategorije
Gradski info Novosti

Poziv: HBOR-ov Infodan – individualni razgovori s poduzetnicima

Pozivamo vas na HBOR-ov Infodan, koji će se održati u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine putem aplikacije Microsoft Teams od 10 do 15 sati.

Prijavljeni će dobiti obavijest o terminu pojedinačnog razgovora te poveznicu pravovremeno, na prijavljenu adresu elektroničke pošte.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku.

Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta.

Ukoliko ste zainteresirani obaviti stručno savjetovanje o mogućnosti kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugim aktivnostima putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prijavite se putem obrasca na sljedećoj poveznici https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-karlovac/infodan-hbor-a-za-poduzetnike-karlovacke-zupanije-najava-1, najkasnije do srijede, 10. ožujka 2021. godine.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na telefon 047 640 078 ili e-mail: bskarjak@hgk.hr.