Kategorije
Gradski info

AKTUALNO SAVJETOVANJE

U nastavku možete preuzeti link na aktualno savjetovanje na nacrt prijedloga proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu:

Kategorije
Gradski info

Obavijest za javnost – rad HE Lešće

Poštovani građani, u nastavku vam prenosimo Obavijest o radu HE Lešće zaprimljenu od tvrtke HEP proizvodnja d.o.o.:

“Izvješćujemo Vas kako se u HE Lešće planiraju izvršavati ispitivanja turbina na agregatima A i B u periodu od 05.10.2021.g. do predvidivo 07.10.2021.g.

U tom periodu  agregati će raditi u više režima rada, pojedinačno na minimumu (30 m3/s) i na nazivnoj snazi 21 MW (60 m3/s), ali kratkoročno će u poslijepodnevnim satima raditi paralelno sa dva agregata do maksimalne snage elektrane od 42 MW (do 120 m3/s).

Ispitivanja se provode u navedenom terminu kao cjelodnevne aktivnosti što znači da će se tijekom dana, sukladno programu ispitivanja, u više navrata ulaziti i izlaziti iz pogona s agregatima i tada će se, tijekom rada agregata, nizvodno  propuštati do 60 m3/s vode u pojedinačnom radu, a kratkoročno i do 120 m3/s u paralelnom radu agregata.

Po uspješno završenim ispitivanjima, agregate predajemo na raspolaganje nadležnim dispečerskim službama, koje prema hidrologiji i potrebama u elektroenergetskom sustavu, planiraju rad agregata u HE Lešće u skladu s Pogonskim pravilnikom koji je odobren od strane Hrvatskih voda. Prema najavama meteorologa period ispred nas je s dosta oborina pa je za očekivati da će HE Lešće pojačano raditi i u periodu nakon 07.10.2021.g.”

Kategorije
Natječaji Novosti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 06. 10. 2021. godine. U prilogu poveznica:

https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2021-2022

Novost u ovoj školskoj godini je da su prijave isključivo u elektronskom obliku, te da se prijave poslane poštom ili drugim medijima neće uzimati u obzir. Sva dokumentacija kao i link za registraciju i prijavu, te Upute za prijavitelje nalaze se na gore navedenom linku.

Kategorije
Natječaji Novosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za opće poslove i informatizaciju u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info

Popis stanovništva u slučaju odsutnosti građana

Obzirom da će dio građana biti odsutan iz svojih domova za vrijeme popisa stanovništva, moguće je kontaktirati Grad Ozalj putem e-mail adrese: grad.ozalj@ozalj.hr ili na telefonski broj 047/731-400; 047/731-066 te ostaviti brojeve mobitela ili telefona. Vaše podatke proslijedit ćemo Državnom zavodu za statistiku koji će vas povratno kontaktirati i dogovoriti s vama način na koji ćete se moći popisati.

Kategorije
Natječaji Novosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info

VOZNI RED – Prijevoz učenika srednjih škola

Obzirom na početak nove školske 2021./2022. godine donosimo vozni red autobusnih linija i vlaka.

VOZNI RED – Autotransport-Karlovac.pdf

VOZNI RED – Kladušan transturist

VOZNI RED – HŽ Putnički prijevoz

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite navedenim prijevoznicima.

Kategorije
Gradski info

Sanacija prometnica – obilazni pravci (Zatvaranje mosta u G.Pokupju)

Poštovani građani Grada Ozlja!

Slijedom objavljenih medijskih napisa o zatvaranju mosta u Gornjem Pokupju, obavještavamo vas da, iako još nismo zaprimili službeni dopis od Hrvatskih cesta, Grad Ozalj uputio je dopise prema nadležnima (ŽUC Zagrebačke županije, ŽUC Karlovac, Grad Karlovac) kako bi se preventivno sanirali i osigurali obilazni alternativni pravci za normalno i nesmetano odvijanje prometa za vrijeme zatvaranja mosta! u nastavku poveznica: https://ozalj.hr/grad/wp-content/uploads/2021/09/Sanacija-obilaznih-prometnica-zatvaranje-mosta-u-Gornjem-Pokupju.pdf

Po zaprimanju službenih informacija o zatvaranju mosta od strane Hrvatskih cesta obavijestit ćemo širu javnost!

Kategorije
Gradski info

Anketno istraživanje – utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku provodi se anketno istraživanje. Pozivamo Vas ukoliko ste u mogućnosti da ispunite i proslijedite upitnik kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku u RH.

Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti samo 3-4 minute vremena. Vaši odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe s naglaskom na temu: Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19. Poveznica dolje:

Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH

Više o konferenciji: https://demografijaimladi.gov.hr/demografska-slika-republike-hrvatske-i-europske-unije-nakon-covid-19-pandemije/6146

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_hr

Kategorije
Gradski info Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši referent za opće poslove i informatizaciju

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja na radno mjesto – VIŠI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I INFORMATIZACIJU – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

VIŠE…

OPIS POSLOVA

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA