Kategorije
Natječaji

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 3/08 i 6/09), Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Kategorije
Natječaji

Javni natječaj za dodjelu stipendija Karlovačke županije

Karlovačka županija:
Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije i pripadajućih odluka župana Karlovačke županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
na području Karlovačke županije
za školsku / akademsku godinu 2011./2012.

Tekst natječaja

Zahtjev

Izjava

 

Za 2011./2012. godinu biti će dodijeljeno 15 učeničkih i 25 studentskih stipendija.

Više podataka možete pronaći na web stranicama Karlovačke županije www.kazup.hr

Kategorije
Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima

s područja grada Ozlja za školsku/akademsku godinu 2014./2015.g.

Dokumentaciju i tekst natječaja možete preuzeti sa priloženih linkova:

Natječaj

Zaključak o raspisivanju natječaja

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Prijava

Kategorije
Natječaji

Natječaj za izbor ravnatelja i kustosa Zavičajnog muzeja Ozalj

avičajni muzej Ozalj raspisao je natječaj za popunu radnih mjesta ravnatelja i kustosa.

Natječaj je objavljen 28. ožujka 2014. godine u Narodnim novinama.

Tekst natječaja

Kategorije
Natječaji

Natječaj za izbor ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj raspisala je natječaj za popunu radnog mjesta ravnatelja.

Natječaj je objavljen 28. ožujka 2014. godine u Narodnim novinama

Tekst natječaja

Kategorije
Natječaji

Natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja

Objavljen je natječaj dana 1.10.2014.; NN br. 117/14 za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Ozalj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Kurilovac 1, Ozalj: s naznakom “Natječaj za pročelnika”.

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA

Kategorije
Natječaji

Natječaj za financiranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Ozlja u 2015. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

NATJEČAJ za finacniranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Ozlja u 2015. godini

PRIJAVNICA

Kategorije
Natječaji

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Temeljem čl.26  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno za vođenje igraonice i programa predškole od 01.10.2014. do 31.05.2015.godine

Kategorije
Natječaji

JAVNI NATJEČAJ – Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća 2015

Karlovačka županija u suradnji sa fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata

„Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
na području Karlovačkežupanije“

Sve dodatne informcije možete naći OVDJE.

Kategorije
Novosti

Odbori i komisije u sastavu Gradskog vijeća Grada Ozlja

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Vijeća, za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća kao i za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela Vijeća.

 

Radna tijela Vijeća su odbori i komisije. Odbori imaju predsjednika/cu i četiri člana/ice, a komisije predsjednika/cu i dva člana/ice.

Popis odbora i komisija i njihovih članova

 1. Mandatna komisija,
 2. Odbor za izbor i imenovanje,
 3. Odbor za statut i poslovnik i normativnu djelatnost,
 4. Odbor za proračun i financije,
 5. Odbor za poljoprivredu,
 6. Odbor za dodjelu javnih priznanja,
 7. Odbor za društvene djelatnosti,
 8. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo,
 9. Odbor za komunalne djelatnosti i imovinu,
 10. Odbor za turizam,
 11. Odbor za umirovljenike,
 12. Odbor za prostorno uređenje, promet i zaštitu okoliša,
 13. Odbor za branitelje Domovinskog rata,
 14. Odbor za sport.

[gview file=”http://www.excellentia.com.hr/ozalj2/wp-content/uploads/2013/12/odbori-i-komisije-2013.pdf”]