Kategorije
Javna nabava

Obavijest o okolnostima iz članka 18. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja, u svezi članka 18. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa Gradonačelnica Grada Ozlja, dana 24. veljače 2015. godine objavljuje

OBAVIJEST

Kategorije
Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini

Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Ozlja u 2014. godini.

Prijedlozi se mogu slati od dana objave poziva do zaključno 30. rujna 2013. godine, na adresu: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, s naznakom “Program za 2014. godinu” ili se predaju u urudžbeni zapisnik u Gradskoj upravi zaključno s danom 30. rujna 2013.godine.

Poziv

Prijavnica

Kategorije
Natječaji

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 3/08 i 6/09), Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Kategorije
Natječaji

Javni natječaj za dodjelu stipendija Karlovačke županije

Karlovačka županija:
Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije i pripadajućih odluka župana Karlovačke županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
na području Karlovačke županije
za školsku / akademsku godinu 2011./2012.

Tekst natječaja

Zahtjev

Izjava

 

Za 2011./2012. godinu biti će dodijeljeno 15 učeničkih i 25 studentskih stipendija.

Više podataka možete pronaći na web stranicama Karlovačke županije www.kazup.hr

Kategorije
Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima

s područja grada Ozlja za školsku/akademsku godinu 2014./2015.g.

Dokumentaciju i tekst natječaja možete preuzeti sa priloženih linkova:

Natječaj

Zaključak o raspisivanju natječaja

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Prijava

Kategorije
Natječaji

Natječaj za izbor ravnatelja i kustosa Zavičajnog muzeja Ozalj

avičajni muzej Ozalj raspisao je natječaj za popunu radnih mjesta ravnatelja i kustosa.

Natječaj je objavljen 28. ožujka 2014. godine u Narodnim novinama.

Tekst natječaja

Kategorije
Natječaji

Natječaj za izbor ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj raspisala je natječaj za popunu radnog mjesta ravnatelja.

Natječaj je objavljen 28. ožujka 2014. godine u Narodnim novinama

Tekst natječaja

Kategorije
Natječaji

Natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja

Objavljen je natječaj dana 1.10.2014.; NN br. 117/14 za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Ozalj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Kurilovac 1, Ozalj: s naznakom “Natječaj za pročelnika”.

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA

Kategorije
Natječaji

Natječaj za financiranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Ozlja u 2015. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

NATJEČAJ za finacniranje programa udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Ozlja u 2015. godini

PRIJAVNICA

Kategorije
Natječaji

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Temeljem čl.26  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno za vođenje igraonice i programa predškole od 01.10.2014. do 31.05.2015.godine