Kategorije
Gradski info

Postupak jednostavne nabave – Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupku jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/17, 4/18 i 6/19) te Odluke gradonačelnice o ponovnoj provedbi postupka jednostavne nabave za Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”, KLASA: 406-09/20-01/04, URBROJ: 2133/05-02-20-09 od 20. listopada 2020. godine, objavljuje:

Odluka o ponovnoj provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac ponudbenog lista – Prilog 1.

Obrazac troškovnika – Prilog 2.

Obrazac izjave o nekažnjavanju – Prilog 3.

Obrazac izjave o jamstvenom roku – Prilog 4.

Obrazac izjave o pružanju usluga održavanja – Prilog 5.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Prilog 6.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Prilog 7.

Kategorije
Gradski info

Poziv na dostavu ponuda – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o provedbi postupku jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/17, 4/18 i 6/19) te Odluke gradonačelnice o provedbi postupka jednostavne nabave za Gradnju nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj, KLASA: 406-09/21-01/07, URBROJU: 2133/05-02-21-01 od 27. srpnja 2021. godine, za nabavu radova Gradnju nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj, objavljuje:

Postupak jednostavne nabave – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj 

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Projekt – mapa 1

Projekt – mapa 2

Troškovnik

Ponudbeni list

Obrazac uz točku 10.1.

27/07/2021

Kategorije
Gradski info

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE – Male komunalne akcije

Male komunalne akcije uređenja objekta komunalne infrastrukture ili “komunalni prioriteti mjesnih odbora“ su aktivnostikoje se provode s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora.

Komunalne prioritete predlažu građani i vijeća mjesnih odbora, a realizira Grad Ozalj.

Male komunalne akcije („komunalni prioriteti“) obuhvaćaju prijedloge radova vezane za uređenje:

 • javnih zelenih površina
 • pješačkih staza, pješačkih zona (stepeništa, prolaza)
 • dječjih igrališta
 • komunalne opreme (klupe, garniture za sjedenje)
 • autobusnih nadstrešnica
 • sanaciju divljih deponija
 • kupališta
 • vertikalne signalizacije (postava prometnih znakova, prometnih ogledala)
 • objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina
 • prostora na grobljima.

Male komunalne akcije („komunalne prioritete“) mogu predlagati:

 • vijeća mjesnih odbora
 • građani i
 • udruge građana
 • građani i udruge građana uz suglasnost predsjednika vijeća mjesnog odbora na čijem se području nalaze.

Prijedloge u pisanom obliku građani i svi zainteresirani dostavljaju pripadajućem mjesnom odboru odnosno Gradu Ozlju,

 • osobno (Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj)
 • putem sandučića na pročelju zgrade Gradske uprave
 • e-mailom (grad.ozalj@ozalj.hr)
 • putem obrasca dostupnog tijekom trajanja poziva.

U razmatranje se uzimaju prijedlozi malih komunalnih akcija poznatih predlagatelja (u cilju transparentnosti anonimni prijedlozi neće se razmatrati).

Javni poziv za predlaganje malih komunalnih akcija objavit će se ožujku tekuće godine (iznimno u srpnju 2021. godine zbog planiranja istih za 2022. godinu).

Poziv se objavljuje:

 • na Internet stranicama Grada Ozlja, www.ozalj.hr
 • na oglasnim pločama mjesnih odbora (putem predsjednika vijeća mjesnih odbora).

  O svim prikupljenim prijedlozima malih komunalnih akcija na zajedničkom sastanku raspravljaju predsjednici mjesnih odbora (ispred vijeća mjesnog odbora), predstavnici komunalnih poduzeća te predstavnici Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja, a odluku donose sukladno kriterijima koje će, na prijedlog Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove, većinom glasova usvojiti svi predstavnici.

Tijekom godine održavaju se najmanje dva sastanka svih predstavnika koje saziva gradonačelnik.

Objedinjeni prijedlozi komunalnih prioriteta objavit će se na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje.

Odabrani komunalni prioriteti koji će se realizirati, s naznakom roka i  zaduženja za realizaciju (plan realizacije malih komunalnih akcija) objavit će se na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje.

Za svaku prihvaćenu malu komunalnu akciju koja će se realizirati potrebno je:

– izraditi troškovnik

– odrediti zaduženu osobu/odsjek/komunalno poduzeće za realizaciju

– odrediti dinamiku radova/rok za realizaciju

– pratiti i dokumentirati izvođenje

– koordinirati radove s predsjednicima vijeća mjesnih odbora

– izvijestiti o konačnoj realizaciji

– polugodišnje izvijestiti o realiziranim akcijama na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje kako bi građani mogli pratiti realizaciju.

U nastavku se nalazi Javni poziv i Obrazac za prijavu.

Javni poziv

Obrazac za prijavu – male komunalne akcije

Kategorije
Gradski info

Završna prezentacija pilot projekta „Tesla i mi“

Dana 12. srpnja 2021. na završnoj prezentaciji pilot projekta „Tesla i mi“ pod sloganom „Tesline inovacije – svjetske inspiracije“ svečano su uručena priznanja za sudjelovanje u realizaciji dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju.

Cilj projekta „Tesla i mi – TIM” – međunarodni kamp za mlade s tehničkom i poduzetničkom idejom pod sloganom „Tesline inovacije – svjetske inspiracije” promoviranje je ostavštine Nikole Tesle te uvođenje inovacija u obrazovni proces (poduzetni STEAM), a inicijatori su udruga Poduzetni i grad Ozalj.

Realizacijom projekta promoviramo ostavštinu Nikole Tesle te doprinosimo uvođenju inovacija u odgojno-obrazovni proces. Udruga kao nositelj projekta, uz podršku Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva, s ciljem afirmiranja poduzetnog STEAM-a okupila je i obrazovne partnere, a to su: Tehničko Veleučilište Zagreb, Europska poslovna škola Zagreb, Institut za obrazovanje za poduzetništvo i Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski. Projekt potiče stvaranje koncepta poduzetnog STEAM-a i to integriranjem tehničkog područja i odgoja i obrazovanja za poduzetništvo.

Uvažavajući postulate kurikularne reforme, kao i sve društvene napore za razvoj odgoja i obrazovanja, na ovaj način se proaktivno uključujemo u integraciju STEAM-područja i poduzetništva i ustanove za rani odgoj i obrazovanje. Projekt se sa svojim vrijednostima, sadržajima i obuhvatnosti sinergijski uključuje i u europski projekt „Kulturna ruta Nikole Tesle“.

Vrijednost i nužnost TIM-a – međunarodnog kampa za djecu i mlade

 • U opuštenoj atmosferi i poticajnom okruženju polaznici s lakoćom i oduševljenjem reagiraju na tehničko-tehnološki poticaj temeljen na imaginaciji djela Nikole Tesle.
 • Uz motivaciju i kvalitetnu edukaciju, djeca neposredno i s lakoćom usvajaju nove tehničko-tehnološke i poduzetničke vještine.
 • Poticajno okruženje, vrsni stručnjaci i pedagozi, motivirana djeca, svi s jednakim žarom unapređuju svoje talente, a zajedničkim radom i druženjem „bruse“ svoje karakterne vrline.
 • Ovakvo okruženje izgrađuje samopouzdanje djece, pridonosi pozitivnoj slici o sebi i svijesti o važnosti usvajanja tehničko-tehnoloških i poduzetničkih znanja te potrebnoj disciplini i redovitosti rada.

Završna prezentacija pilot projekta „Tesla i mi” – međunarodni kamp za mlade s tehničkom i poduzetničkom idejom pod sloganom „Tesline inovacije – svjetske inspiracije” realiziranog u dječjem vrtiću Zvončić u Ozlju te dodjela priznanja djeci, odgojiteljima, pedagoginji i dječjem vrtiću označava početak sustavnog poticanja razvoja i uvođenja sadržaja STEAM područja u rad s djecom predškolske dobi.
Rezultati ovog pilot projekta, kao i izložba dječjih radova „Teslin toranj – izvor električne energije“, poslužit će kao ogledni primjer dobre prakse za sve vrtiće u Republici Hrvatskoj koji će se od jeseni pridružiti projektu.
Podršku projektu dali su gosp. Momir Karin, ravnatelj uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja – MZO te gradonačelnica Ozlja gđa. Lidija Bošnjak.
U programu su sudjelovali, kao domaćin gospođa ravnatelj Vesna Novosel, članovi Udruge Poduzetni, pedagog Petra Milković, voditelj projekta Vitomir Tafra i predsjednica Udruge Poduzetni Marina Tafra.

Informacije o završnom projektu možete pratiti i putem Facebook stranice našeg obrazovnog partnera Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski te na službenoj web stranici udruge Poduzetni: http://www.udruga-poduzetni.hr/novosti/97/.

Kategorije
Gradski info

NASTAVAK IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Grad Ozalj i ove školske 2021./2022. godine osigurava sredstva za nabavu radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu te sufinancira nabavu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za srednju školu.

–          Grad Ozalj će financirati radne bilježnice i pripadajuća dopunska nastavna sredstva, za sve učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja.

–           Za učenike OŠ Slava Raškaj Ozalj svi udžbenici i potrebni materijali, učenike će dočekati na školskim klupama, prvog dana nastave.

–          Za sve ostale učenike koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj, Grad Ozalj će također financirati nabavku u visini 100% ukupnog iznosa kupljenih potrebnih radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, na temelju podnesenog zahtjeva prema Gradu Ozlju (uz priložen račun za kupljeni materijal).

–          Za učenike srednjih škola sa područja Grada Ozlja u školskoj godini 2021./2022., Grad Ozalj će sufinancirati nabavku udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u obliku novčane naknade do maksimalno 500,00 kn po učeniku, na temelju podnesenog zahtjeva prema Gradu Ozlju, a prema dostavljenom računu za kupljene udžbenike za nastavne predmete, za određeni razred.

– Molimo roditelje da čuvaju račune i da podnesu zahtjev Gradu Ozlju, koji se može podnijeti od 01. kolovoza do 30. listopada 2021. godine

 • u prilogu OBRASCI :

Zahtjev – Osnovna škola

Zahtjev – Srednja škola

Kategorije
Gradski info

PRIJEVOZ U LJETNIM MJESECIMA

Ponovno uvodimo ljetnu autobusnu liniju svakog petka od 09.07. – 03.09.2021. godine na relaciji Vrhovac – Ozalj – Karlovac!

Vozni red u prilogu:

Kategorije
Gradski info

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora

Još jednom pozivamo sve zainteresirane kandidate za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u RH za 2021. godinu, temeljem članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN  25/2034/21)

JAVNI POZIV

Kategorije
Gradski info

JOŠ JEDNO PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST!

Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2021. godine rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj. S ponosom ističemo da je Grad Ozalj po šesti puta u klasi odlikaša. Poveznica: https://www.ijf.hr/transparentnost/?params_1=transparentnost

Ne samo da smo objavili sve proračunske dokumente već kontinuirano radimo na povećanju uključenosti svih dionika u proces planiranja. Stoga, ovim putem najavljujemo novu razinu participativnog budžetiranja u Gradu Ozlju pod nazivom MALE KOMUNALNE AKCIJE namijenjene svim građanima našega Grada.

U interaktivnoj karti na poveznici  http://www.ijf.hr/transparentnost-2021/karta/ prikazano je stanje transparentnosti na području cijele Republike Hrvatske.

Kategorije
Gradski info

Provedba postupka jednostavne nabave – Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPUG

Ponudbeni list

Obrazac uz točku 10.1.

Obrazac uz točku 12.8.

Obrazac uz točku 12.9.

Kategorije
Gradski info

Obavijest o voznom redu javnog prijevoza

Nakon što je sa završetkom školske godine najavljeno ukidanje jutarnje linije Ozalj – Karlovac s polaskom iz Ozlja u 07:11, Grad Ozalj je u dogovoru s građanima zatražio od Hrvatskih željeznica da omogući pomicanje vlaka koji je polazio iz Ozlja u 05:14.Hrvatske željeznice su udovoljile zahtjevu Grada Ozlja te je navedeni vlak u razdoblju od 21.06. do 03.09.2021. godine pomaknut na kasnije, odnosno s polaskom iz Ozlja u 05:48 kako je najpotrebnije našim građanima…Zahvaljujemo Hrvatskim željeznicama što su uvažile našu zamolbu i pristale usuglasiti vozni red na zadovoljstvo naših građana koji svakodnevno putuju na posao u Karlovac ili Zagreb i učenika koji u ljetnim mjesecima pohađaju praktičnu nastavu!U prilogu vozni red…