Kategorije
Natjecaji

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2020. godinu (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 6/20) i članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta