Županijska uprava za ceste izvodi radove na području Grada Ozlja!

Županijska uprava za ceste Karlovac završila je sa radovima na izvanrednom i redovnom održavanju cesta u naseljima Slapno i Veliki Erjavec. Izvedena je sanacija asfaltnog kolnika u ukupnoj dužini od cca. 600,00 metara.

U tijeku su još radovi na izvanrednom održavanju asfaltnog kolnika u naseljima Vrškovac i Zajačko Selo.