Započeli radovi na rekonstrukciji traktorskog puta u šumsku cestu

Grad Ozalj je 22. prosinca 2017. godine prijavio projekt Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici „STRAŽNJI VRH“ na natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Cilj ovog projekta je povećanje gustoće mreže šumskih prometnica, što će direktno doprinijeti povećanju potencijala opskrbe drvom i šumskom biomasom te će se omogućiti bolja zaštita šuma (naročito zaštita od šumskih požara). Također će se povećati općekorisne funkcije šuma, otvorit će se nova područja za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda te će se pozitivno utjecati na rast potencijala održivog gospodarenja šumama uz dugoročne ekonomske koristi. Rekonstrukcijom navedene šumske ceste povećat će se dosadašnja otvorenost (dostupnost) gospodarske jedinice. Rezultat ovog projekta je rekonstruirana šumska cesta ukupne dužine 512,7 m na području gospodarske jedinice „STRAŽNJI VRH“. Za navedeni projekt, Gradu je dodijeljena potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 366.419,47 kn, od čega su 85% sredstva EU, a 15% sredstva RH.

 

Projektant: Salix plan d.o.o., za gospodarenje šumama, usluge i savjetovanje u šumarstvu i drvnoj industriji

Čalogovićeva 11, Zagreb

Broj projekta: 8/2017

projektant: dr.sc. Marko Zorić, mag.ing.silv.

Izvođač radova: Hlupić prijevoz i rad građevinskim strojevima, Marinci 39/1, Pregrada

Nadzor: Darko Tominić dipl. ing. šum., ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice

Planirani rok završetka radova je do kraja 2019. godine