Upute za izdavanje e-Propusnica

E-Propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede ne sadrže QR kod, ali Ministarstvo uprave i Ministarstvo poljoprivrede su dogovorili način izdavanja e-Propusnica od strane Ministarstva poljoprivrede i način importiranja podataka u sustav e-Propusnice. Propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede sadrže OIB osobe kojoj je propusnica izdana i to je glavni identifikator valjanosti propusnice. Sukladno navedenom valjanost propusnica izdanih od strane Ministarstva poljoprivrede provjerava se očitanjem OIB-a.

E-propusnice za potrebe OPG-ova izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a zahtjev se podnosi putem linka koji je objavljen na web stranici Ministarstva. Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži i razdobljeza koje se traži, a koje ne može biti duže od 14 dana. Zahtjev za E-propusnice za nužne poljoprivredne radove osobe koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radove podnosi se nadležnom stožeru civilne zaštite

Također, stigla je dodatna uputa za doktore veterinarske medicine kojima je omogućeno kretanje bez izdavanja e-propusnice, a na temelju članske iskaznice Hrvatske veterinarske komore.

Za radnike temeljem ugovora o djelu čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte, a sustav e-Propusnice ne daje poslodavcima mogućnost izdavanja e-Propusnica, e-Propusnice će izdavati stožeri civilne zaštite. E-Propusnice se neće izdavati temeljem pojedinačnih zahtjeva radnika, već je svaki poslodavac dužan podnijeti zahtjev sa svim potrebnim podacima za sve radnike koji rade na ugovor o djelu, a neophodni su mu za rad. Na isti način izdavanje e-Propusnice od stožera civilne zaštite mogu zatražiti i poslodavci koji imaju potrebu za radom studenata koji rade preko Student servisa.

Više informacija za navedene upute možete pronaći na slijedećoj poveznici: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/stozer-civilne-zastite-republike-hrvatske-donio-dvije-nove-upute-u-vezi-e-propusnica/2363