UDŽBENICI I PRIPADAJUĆA DOPUNSKA SREDSTVA

U Proračunu Grada Ozlja za 2019. godinu osigurana su sredstva za nabavu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, i to za učenike osnovnih škola u iznosu od 202.000,00 kn, te za učenike srednjih škola u iznosu od 100.000,00 kn.

–          Budući da će, sukladno Odluci Vlade RH svi učenici osnovnih škola dobiti besplatne udžbenike financirane iz državnog proračuna, Grad Ozalj će financirati nabavku radnih bilježnica, likovnih mapa te pribora za tehničku kulturu, za sve učenike koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja.

–          S obzirom da je Grad Ozalj za prošlu nastavnu godinu, 2018./2019. kupio sve nove udžbenike i radne bilježnice, te su ih roditelji učenika vratili, Ministarstvo će morati financirati samo dokup udžbenika koji će nedostajati.

–          Za učenike OŠ Slava Raškaj Ozalj svi udžbenici i potrebni materijali, učenike će dočekati na školskim klupama , prvog dana nastave.

–          Za sve ostale učenike koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a ne pohađaju OŠ Slava Raškaj Ozalj, Grad Ozalj će također financirati nabavku u visini od 100% od ukupnog iznosa kupljenih potrebnih dopunskih nastavnih sredstava, na temelju podnesenih zahtjeva prema Gradu Ozlju (uz priložen račun za kupljeni materijal).

–          Za učenike srednjih škola sa područja Grada Ozlja u školskoj godini 2019./2020., Grad Ozalj će sufinancirati nabavku udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u obliku novčane naknade do maksimalno 500,00 kn po učeniku, na temelju podnesenih zahtjeva prema Gradu Ozlju, a prema dostavljenom računu za kupljene udžbenike za obvezne nastavne predmete, za određeni razred.

Molimo roditelje da čuvaju račune i da podnesu zahtjev Gradu Ozlju, koji se može podnijeti od 1. kolovoza do 30. rujna 2019. godine

  • u prilogu OBRASCI :

 

ZAHTJEV ZA NABAVU UDŽBENIKA-OSNOVNE ŠKOLE

ZAHTJEV ZA NABAVU UDŽBENIKA-SREDNJE ŠKOLE