Udruge javni pozivi i natječaji

Udruge javni pozivi i natječaji

Odluka o dodjeli financijskih potpora- potpore malih vrijednosti – 08.07.2019

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2019. godinu – 02.05.2019. godina

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2019. godinu – 29.04.2019. godina

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2019. godinu – 29.04. 2019. godina

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2019. godinu – 29.04.2019. godina

Otvoren natječaj za javne potrebe grada Ozlja u 2018

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2018 – 03.12.2018.

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2018 – 19.11.2018. g.

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2018 – 30.08.2018. g.

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2018 – 30.052018.g.

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2018 – 22.3.208.g.

ODLUKA o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2017

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2017. – tehnička kultura

Odluka o dodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2017. – sport

Odluka 2016. – udruge

Odluka o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2016.  (18. travanj)

Odluka o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2016.  (12. svibanj)

Odluka o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba Grada Ozlja 2016. (23. studeni)