SUZBIJANJE LIČINKI KOMARACA

Suzbijanje ličinki komaraca (larvicidno tretiranje) na području grada Ozlja provoditi će se u petak,  26. srpnja 2019. godine.

Zaod za javno zdravstvo Karlovačke županije obavještava građane da će se provoditi suzbijanje ličinki komaraca (larvicidni tretman) na slijedećim područjima:

  • Kanal iza dječjeg vrtića prema šumi
  • Most i kanal na DC 228, prema Sloveniji
  • Potok i područje oko mosta na cesti prema crkvi
  • Kanal u Kolodvorskoj ulici prema industrijskoj zoni
  • Bivši kamenolom Slapno
  • 50 slivnih šahtova u centru

 

Larvicidno tretiranje komaraca