Stožer civilne zaštite Grada Ozlja donio je nove Upute za dnevne migracije te lov i ribolov

Temeljem upute Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, Stožer civilne zaštite ZONA 1 Ozalj izdaje Upute dnevnim migrantima (radnicima) koji putuju na posao u Belu Krajinu i Dolenjsku.

Uputa u vezi s dnevnim migrantima (radnicima) koji putuju na posao u Belu Krajinu i Dolenjsku

 

Temeljem odobravanja pojedinačnog lova i rekreativnog ribolova od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite ZONA 1 Ozalj donosi:

Uputa u vezi s odobravanjem pojedinačnog lova od strane Stožera civilne zaštite RH

Uputa u vezi s odobravanjem pojedinačnog rekreativnog ribolova od strane Stožera civilne zaštite RH