SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI ZORKOVAC VIVODINSKI! 

Uspješno je izvršena primopredaja radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u Zorkovcu Vivodinskom. Na primopredaji si bili predstavnici investitora, nadzor te predstavnik izvođača. Na trasi postojeće nerazvrstane prometnice, dionica Vivodina-Zorkovac Vivodinski došlo je zbog bujičnih voda uslijed ekstremne količine oborina u jesen 2014. godine do klizanja kosine iznad i ispod prometnice te trupa ceste i uslijed klizanja do oštećenja kolnika. Prva faza sanacije izvedena je prije nekoliko godina kroz financijsku pomoć Hrvatskih cesta te su tada izvedeni potporni gabionski zidovi na dva mjesta bliže naselju i stabiliziran dio pokosa zemljanim radovima.  U ovoj sada, 2. fazi sanacije klizišta, obuhvaćena je rekonstrukcija prometnice te izvedba oborinske odvodnje i izvedba stabilizacije terena kroz geotehničke radove ugradnje sidara. Izvedbom radova sanacije stabilizirao se teren te osiguralo normalno korištenje prometnice koja je, osim alternativne šumske prometnice, jedini komunikacijski pravac za naselje Zorkovac Vivodinski sa okolnim naseljima.

Vrijednost izvedenih radova je 1.255.418,75 kuna sa PDV-om od kojih će Hrvatske vode financijski sudjelovati u projektu u udjelu od 60%.

Radove je izvodila tvrtka Niskogradnja d.o.o. iz Karlovca, Prilaz Kozjači 13, a voditelj gradilišta je bio g. Slobodan Zimonja ing. građ. Svi radovi su izvedeni u skladu sa ugovorom, čak prije isteka ugovorenog roka te možemo reći svake pohvale za izvođača radova, kao i tvrtku Planum d.o.o. i g. Dražena Flanjka dipl. ing. građ. koji je vršio stručni nadzor nad radovima.